Lovte 150 000 kroner i dusør – ingen håndfaste tips ennå

Etter at Johnny Trandem i Rygge lovte en dusør på 150 000 kroner for tips som kunne oppklare hærverket på ferdigplanen til Østfold Gress, har fortsatt ingen meldt inn noe som kan minne om håndfaste tips.