Det tyske flyselskapet Lufthansa har nemlig bestemt seg for å droppe enda flere innenriksruter fra Frankfurt og München i sitt kommende vinterprogram. Samtidig utvider flyselskapet samarbeidet med den tyske jernbanen Deutsche Bahn.

Bruker boardingkortet på toget

Avtalen mellom Lufthansa og Deutsche Bahn betyr at Lufthansas flypassasjerer gis anledning til å bruke boardingkortet til å reise med tog direkte fra Frankfurt Lufthavn til 17 byer, hvorav Leipzig, Hannover og Basel i Schweiz nå er kommet til som nye destinasjoner. Det er nettstedet check-in. dk som skriver dette.

Lufthansa Express Rail som togtilbudet heter, beskrives som et mer miljø- og klimavennlig alternativ enn fly på innenriksstrekningene i Tyskland.

Nå er det ikke bare for å tilby et bedre miljømessig alternativ at Lufthansa velger å sende flypassasjerer med tog. Flyselskapet har også hatt et dramatisk fall i etterspørselen etter flybilletter, og som følge av koronakrisen stenger flyselskapet i vinter alle flyginger mellom Münster og Frankfurt med 27 ukentlige avganger, samt flygingene fra München til Stuttgart med 34 ukentlige avganger, Nürnberg med 26 ukentlige avganger og Rostock med 10 ukentlige avganger.

Også i Østerrike

Check-in. dk skriver også at det Lufthansa-eide Austrian Airlines i Østerrike i juli nedla flyruten mellom Wien og Salzburg samtidig som man utvidet samarbeidet med de østerrikske statsbaner, OBB. Nedstengningen av flyruten mellom Wien og Salzburg skal ha vært en forutsetning for at den østerrikske regjeringen kunne gi flyselskapet en støttepakke på seks milliarder kroner som følge av koronakrisen.