Etter mammas bortgang i 2019 gikk det ikke lang tid før det ble klart at min pappa ikke klarte å bo i huset alene. Han fikk en prøveplass ved avd. Firkløveren ved Eskelundstunet Omsorgsbolig. Denne prøveperioden skulle vare 1-en uke, å deretter ville han måtte flytte hjem igjen,noe vi pårørende så absolutt ikke synes var en løsning som ville fungere. Vi henvendte oss til leder ved Eskelundstunet Ann Elisabeth Grønn, som da klarte å ordne det slik at pappa kunne flytte direkte opp i 2.etg på blå avdeling. Dette viste seg å være en helt fantastisk løsning som, etter en innkjøringsperiode på noen uker, gjorde at min pappa igjen blomstret opp og fremsto som en ny mann. Denne helgen sovnet dessverre min pappa inn, 90 år gammel men vi finner stor trøst at han hadde en fantastisk tid de siste årene av sitt liv. Personalet ved Eskelundstunet avd. Blå har fremvist en pleie og omsorg som er så betryggende og personlig at vi for alltid vil være evig takknemlige for deres pleie og omsorg av vår pappa. Vi har, takket være de, kunnet både være der så ofte vi ville og også bli godt kjent med de, noe som var en helt nydelig opplevelse. Eskelundstunet Omsorgsbolig er ett herlig bevis på at det å opprette mindre enheter som kan skape ett personlig og svært tillitsvekkende miljø for pleie og omsorg er veien å gå, ikke store ,kalde institusjoner som ikke gjør hverdagen til både pleiere og beboere så personlig som man har behov for. Som nevnt tidligere, de ansatte på Eskelundstunet Omsorgsbolig for demente fortjener verdens største bukett med roser for deres fantastiske arbeid og vi vil for alltid ha de i våre hjerter. Vi er evig takknemlige for att denne herlige plassen eksisterer, måtte det komme fler.