Ja, det handler om folk. Det vi nå opplever med priser, renter, etc rammer folk flest, og hardest de med vanlige inntekter og altfor små pensjoner.

I fjorårets valgkamp var Senterpartiet det partiet som ropte høyest om å lytte til folket. Jeg skal ikke påberope meg å snakke med alle, men en del blir det jo i løpet av noen måneder. Har enda til gode å snakke med noen som synes dagens priser på strøm og drivstoff er ok der det er tema. Men mulig Senterpartiet snakker med andre enn jeg gjør, og får applaus der. Selv om jeg vet om flere i Sp og Ap som langt fra er fornøyd med dagens regjering og situasjon.

Det startet med eksploderende strømpriser (skal ikke gå inn på årsaker her, det blir for omfattende), og regjeringen satt stille i båten lenge. Etter betydelig politisk press fra andre partier, kom det på plass en strømstøtte, som ble snakket opp til å være bedre enn den er. Eksempelvis fordi det staten betaler for gjennomsnittspris over 70 øre pr kwt, er 87.5 øre da de ikke har gjort noe med momsen, som vi i Sør-Norge må betale på strøm.

Etter hvert steg også diesel- og bensinprisene dramatisk. I valgkampen sa Senterpartiets Marit Arnstad uten forbehold at det var uaktuelt for hennes parti å sitte i regjering med bensinpriser på over 20,- kr/ltr. Nå nærmer vi oss 30,- kr/ltr og meg bekjent er Sp fortsatt i regjering, travelt opptatt med unødvendige og kostbare reverseringer av fylker og kommuner.

Forklaringen fra regjeringen og andre er oljeprisen. Men oljeprisen har vært over 100 dollar fatet i fem ulike år tidligere også, og i 10 år hvis vi inflasjonsjusterer tallene. Fra 2008 – 2014 var oljeprisen over 100 dollar fatet, med en topp på ca. 140 dollar, Nå «flyter» den mellom 110 og 120 dollar. I samme periode lå bensinprisen i Norge på mellom 10 og 15 kr/ltr. Ja, det er andre faktorer som påvirker, men ingen kan bortforklare at ulike avgifter i Norge utgjør nærmere halvparten av pumpeprisen, og kronebeløpet stiger i takt med beregningsgrunnlaget.

Jeg vet at det ikke er dagens regjering som er skyld i at prisene er der de er, men det er de som har mulighet til å gjøre noe med det. Når ekstra milliarder renner inn i statskassa hver dag på salg av gass, olje og strøm, burde det være naturlig å la noe mer av de pengene komme folket til gode gjennom å redusere avgifter, iallfall for en periode.

Nei, sier finansminister Vedum. Da vil vi få raskere og større renteøkninger, påstår han. Jeg tenker motsatt, med lavere drivstoff- og strømpriser vil vi få en lavere prisstigning og inflasjon, og mindre behov for å kjøle ned økonomien ved hjelp av renteøkninger. Dessuten er det slik at Norge Bank varslet fire renteøkninger på til sammen ca 1% i 2022, og flere og mere i påfølgende år lenge før prisene på strøm og drivstoff tok av. Så de kommer uansett om ikke behovet for å kjøle ned økonomien avtar i takt med folks problemer med å betale faste utgifter.

I tillegg har vi deler av næringslivet, f.eks. bygg- og anleggsbransjen og transportnæringen med betydelig forbruk av diesel, som i motsetning til enkelte andre næringer ikke har fått fem øre verken i koronastøtte eller hjelp med drivstoff- og strømutgifter. Mange av disse sitter også på kontrakter av ulik varighet med det offentlige Norge uten rom for prisøkninger. Men det er en annen historie.

God sommer