Rundt 14.000 mennesker bor på Jeløy og er avhengig av en enkel broforbindelse til fastlandet. Beredskapsmessig er dette åpenbart uforsvarlig, for hva skjer hvis broen er satt ut av spill og det skjer en større ulykke, brann, terroraksjon eller lignende på Jeløy? Dette har undertegnende og Fremskrittspartiet advart mot i 10-15 år, men vi har blitt møtt med stillhet fra de øvrige partiene. Trafikkaoset vi har hatt den senere tid, som følge av den unødvendige reduserte kapasiteten over dagens bro, har frustrert mange av oss, men enn så lenge ser det ut til at det ikke har gått utover liv og helse.

Fredag hadde vi en boligbrann på Jeløy som førte til full utrykning, heldigvis skjedde dette noen timer før fredagsrushet. Ellers kunne vi risikert at brannbiler, politi og ambulanser hadde stått fast i trafikkorken. Situasjonen er heller ikke bedre av at flere av sideveiene på Jeløy har blitt fysisk sperret med betongklosser da AP, H, MDG, Rødt og de øvrige partiene tror at det er løsningen for å tvinge Jeløybeboere over på buss og sykkel. Kun FrP har vært imot da vi har respekt for at mange er avhengige av bilen.

Jeg håper ikke vi må vente på at liv og helse skal gå tapt før de andre partiene innser at arbeidet med enda en bro mellom Jeløy og fastlandet må begynne umiddelbart. Da vil vi trafikken fordeles over to broer og den delen av trafikken som ikke skal i sentrum kan gå rett ut på E6 uten å belaste veier som allerede er overbelastet pga. fergetrafikken. I tillegg må sperringene på sideveiene på Jeløy fjernes.

Hensynet til liv og helse må trumfe ønsket om en grønn symbolpolitikk der bilen utpekes som den store stygge ulven.