Fra arkivet: Ekholt skole (Rygge) på 1980-1990-tallet

27. desember 2017, kl. 13:18