Fra arkivet: Ekholt skole (Rygge) på 1980-1990-tallet