FRA ARKIVET: Musikkorps i Moss på 1980-1990-tallet

28. april 2017, kl. 23:55

Krapfoss Hornorkester, Moss gamle guttemusikkorps og Krapfoss skolemusikkorps. 1980-1990-tallet.