Fra arkivet: Øreåsen og Solli skole (Rygge) 1980-1990-tallet