Fra arkivet: Vang skole (Rygge) på 1980-1990-tallet