Gå til sidens hovedinnhold

Mange dyr har det bra, men flertallet fødes inn i en tilværelse som er belastende fra fødsel til død

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi blir stadig fortalt at dyr i Norge har det godt. Men dyrenes liv forteller oss noe annet. Dyrevelferd er blitt et samlebegrep på alt fra familiedyr i små bur som hindrer naturlig adferd og livsutfoldelse, til hurtigvoksende kyllinger som invalidiseres under sin egen vekt, høner i miljøbur med plass tilsvarende et A4-ark på hver, 110 kilos griser i betongbinger med en kvadratmeter på hver, okser i binger uten krav til minsteareal og kyr som står oppbundet 10 måneder i strekk og blir fratatt kalvene ved fødselen.

Det har i år kommet frem forhold i landbruket som står i sterk kontrast til dyrevelferden som vi blir indoktrinert med. Skjulte opptak viser grov vold mot griser, kastrering av ubebedøvde dyr og purker som etterlates for å dø med store liggesår. Opptak fra slakteri viser storfe som blir slått i ansiktet og på kroppen mens de drives frem mot slakting og panikkslagne dyr som kjemper for livet i avlivingsbokser, mens andre dyr skriker i bakgrunnen. Ei ku ankom slakteriet med et jur som var revnet og svart av koldbrann. Etter kontakt med næringen kommer det frem at det er vanlig og ansett som etisk forsvarlig at dyr med jurbetennelse behandles i fjøset til de er så allment friske at de kan gå til menneskemat. Samtidig kommer det frem at Nortura har latt kyr stå med melkespreng i opptil 27 timer.

Dyrevelferd er blitt et ord uten mening. Det sier ikke noe om hvordan dyrene egentlig har det, men fungerer mest som et skalkeskjul. Folk kan lett tro at dyr opplever velferd når de i virkeligheten utsettes for livsvarig frihetsberøvelse, påkjenninger, vold og død. Det finnes god dyrevelferd der dyreeier selv legger til rette for det og tar hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Men systemet svikter i stor grad dyrene. Vi er i sommer blitt kjent med nye tilfeller der kyr ikke har vært ute på mange år, i det ene tilfellet på 20 år. Vi besøkte et fjøs som TINE og Mattilsynet er kjent med, der kyrne for det meste har stått på båsen fra de fikk sin første kalv. Kviger stod oppbundet på betongrister og småkalver stod på strekkmetall uten mjukt liggeunderlag. Hvor er TINE som hevder at de har fokus på dyrevelferd i sin rådgivning, og hvorfor gjør ikke Mattilsynet jobben sin?

Mange dyr har det bra, men flertallet fødes inn i en tilværelse som er belastende fra fødsel til død. Over 200.000 dyr drepes hver dag i norske slakterier. Det må være åpenhet om hvordan disse dyrene har levd og hvordan de dør. Dyr har de samme grunnleggende følelser og behov som oss. Både landbruksdyr og familiedyr må få del i de goder som vi tar som en selvfølge for oss selv - som sollys, frisk luft, frihet til naturlig adferd og samvær med egne unger. Før dette skjer kan vi ikke snakke om god dyrevelferd. Det er ikke menneskeliggjøring av dyr som er problemet i vår tid, men tingliggjøringen og underkjennelsen av dyr som levende, følende individer med egenverdi.

Kommentarer til denne saken