– Mange samtaler har vært sterke. Jeg tenker at det fort kunne ha vært meg selv som var i samme situasjon

På Nav-kontoret i Moss har det vært et evig kjør under koronapandemien. Det var registrert 3915 arbeidssøkere i Moss på det meste. Nå ser det bedre ut enn på lenge, mye takket være de Nav-ansattes innsats.