Mangfoldige eller ensartede Moss...

Moss kommune: –Moss nærmer seg et ikke-mangfoldig klima der man går baklengs inn i                    fremtiden. Der det er gråere, kaldere og der det ikke lenger er rom for skapende krefter., skriver Høyrepolitikerne Rundblad og Nilsen Eliassen

Moss kommune: –Moss nærmer seg et ikke-mangfoldig klima der man går baklengs inn i fremtiden. Der det er gråere, kaldere og der det ikke lenger er rom for skapende krefter., skriver Høyrepolitikerne Rundblad og Nilsen Eliassen Foto:

Av
DEL

Debatt Rapporten «Mangfoldige Moss- slik vil ha det» viser, til tross for enkelte lyspunkter, at den dessverre heller skulle hatt navnet «Ensartede Moss - slik får vi det». Den er nemlig svært trist lesning.

Det er trist å se at Moss har betydelige helse- og levekårsutfordringer og ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på veldig mange helserelaterte faktorer. Det gjør det desto tristere å observere at den måten styringspartiene har styrt på, ikke på noen måte har bedret den situasjonen de var så raske til å kritisere Høyre for. Dersom vi hadde fått ro og tid til å arbeide videre med våre faktiske løsningsforslag, kunne rapporten vært gladere lesning enn den er. Selv om det bevilges enormt mye mer penger til kommunale tjenester, har ikke kvaliteten blitt bedre - den er ikke engang på stedet hvil; vi ser vi en forverring.

Det er bedrøvelig lesning å ta innover seg at oppvekstprofilen viser at Moss stadig har mange utfordringer innen barn og unges oppvekstsvilkår.

Det er fint å se at de som har utarbeidet rapporten løfter frem samarbeid på tvers av sektorer som den eneste mulige løsningen på problemene, men er det slik Moss gjør det? Frivillighet, for eksempel, nevnes som en nødvendighet for at man sammen skal kunne skape et bærekraftig samfunn, mens man i Moss bygger ned frivilligheten.

I komminedirektørens budsjettforslag for 2021 ser vi at viktige deler av frivilligheten i Moss blir borte. Med et prinsipielt pennestrøk fjernes det fantastiske og nødvendige tilskuddet til kommunal tjenesteyting som frivilligheten er. Nå gjenstår det å se om de rødgrønne støtter forslaget.

Fritt brukervalg ble fjernet i 2018, til brukernes store protester. Nå gir de seg på BPA-ordningen og vil kommunalisere den. Høyre står på brukernes side, og ser farene. Skjønner ikke de rødgrønne verdien av å få bestemme hvem som kommer inn i hjemmet ditt? Det er ikke kommunens ansatte som vet best hvor skoen trykker, det er dem som har den på!

Orkerød og Skoggata, de to sykehjemmene som ble drevet best i Moss hvis man ser på resultatene av brukerundersøkelsene, er rekommunalisert. Hva det har kostet er det ingen som riktig klarer å sette tall på. Vi vet at pr. i dag sliter kommunen med å få inntekter og utgifter i balanse, og må kutte med ca. 200 millioner de nærmeste årene. Her ligger kostnadene for å rekommunalisere Fritt Brukervalg, Orkerød og Skoggata. Det A- og B-laget som de rød-grønne mener Høyre skapte ved å konkurranseutsette deler av tjenestetilbudet i Moss, er en kategorisering som ikke passer dem som benyttet tjenestene, men derimot de ansatte. Det er ingen hemmelighet at ansatte i kommunal sektor har langt bedre lønns- og pensjonsordninger enn i privat sektor. Det koster!

Ett av de få lyspunktene i rapporten er at frafallet i videregående skole heldigvis er på vei ned, også her i Moss. Det er et svært løfterikt signal, for skole og utdanning er en viktigere vei inn i arbeidslivet enn noen gang tidligere. Høyres innføring av fraværsgrense i videregående skole møter ikke lenger den motstand som den gjorde da den ble innført. Kort og godt fordi det virker å stille krav til og følge opp den enkelte elev. Høyres politikk virker sosialt utjevnende og gir folk muligheter.

Nøkkelen til velferd er fortsatt arbeid og utdanning. Høyres løsning på problemene vi har er fortsatt utdanning og arbeid! Vi må lære hele livet nå- et omskiftelig og krevende og globalisert arbeidsliv krever det. Det betyr at vi må legge til rette for læring hele livet, slik at ingen går ut på dato eller stagnerer i jobbsammenheng på grunn av manglende eller uriktig faglig kompetanse. Slik at ingen blir stående utenfor. Det handler om livsmestring. Livsutfoldelse. Livsglede. I rettferdighetens og likestillingens navn.

En reformering av rådgivningstjenesten er på høy tid, og mulighetene som ligger her er store. Særlig må karriereveiledning inn i skolen, fordi rådgivning for deltakelse i utdannings- og yrkesliv er noe helt annet enn den pedagogisk- psykologiske rådgivningen som tilbys ved utfordringer av mer helserelatert karakter. Nå som livsmestring gjennomføres i skolen gjennom den nye læreplanen, er det viktig å forstå at karriereveiledere kan spille en viktig rolle innen dette temaet, fordi livsmestring knytter seg like mye til helsefaktorer som jobbfaktorer. Med Høyre i posisjon ville vi hatt muligheter til å utforske hvilke muligheter dette kunne gitt oss i større grad enn det som gjøres i dag.

Med en bedre økonomisk styring i kommunen vår, ville vi hatt mulighet til å utforske en rekke muligheter - de mulighetene er tatt fra oss fordi det økonomiske handlingsrommet er borte.

Rapporten gir ingen konkrete løsningsforslag. Den er visjonær og tar inn over seg vår tids tankegods og ideer for handling og endring, som FNs bærekraftsmål og vestlig orientert moderne ledelse. Det er vi politikere som må komme med de konkrete løsningene- og pengene. Med en skakkjørt kommuneøkonomi, er det begrensninger som møter oss, verken muligheter eller mangfold. Kuttforslagene på kommunedirektørens liste rammer hardest dem som står midt i oppvekst, utdanning og et usikkert arbeidsliv.

Det blir vanskelig for Høyre å støtte kuttlisten som legges frem. Vi kommer til å vise innbyggerne hvordan vi ønsker å styre kommunen slik vi gjorde fra 2011-2017. En mangfoldig kommune der det er plass til alle gode krefter, være seg kommunale, private og frivillige. En kommune som har økonomien på stell med de mulighetene det gir oss. Våre budsjettforslag kommer til å vise at vi jobber knallhardt for å oppfylle det våre innbyggere mente var det aller viktigste: «Mangfoldige Moss – skapende, varmere og grønnere.

Moss har ikke blitt mer skapende, varmere eller grønnere siden forrige rapport i 2017. Tvert imot. Moss nærmer seg et ikke-mangfoldig klima der man går baklengs inn i fremtiden. Der det er gråere, kaldere og der det ikke lenger er rom for skapende krefter.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.