Mangfoldige Moss. Skapende - varmere - grønnere.

Blir disse formuleringen i stående i planen må folk i Moss forvente seg en svært konsentrert høyhusbebyggelse i HELE bydelen Sjøsiden (Jfr Barcode i Oslo), med leiligheter på et prisnivå tilpasset øvre middelklasse. Likeledes må folk i Moss innstille seg på at fergeleiet blir liggende omtrent der det ligger i dag, med en ”brukerfinansiert” ny Riksvei 19, gjennom byens sentrum

Blir disse formuleringen i stående i planen må folk i Moss forvente seg en svært konsentrert høyhusbebyggelse i HELE bydelen Sjøsiden (Jfr Barcode i Oslo), med leiligheter på et prisnivå tilpasset øvre middelklasse. Likeledes må folk i Moss innstille seg på at fergeleiet blir liggende omtrent der det ligger i dag, med en ”brukerfinansiert” ny Riksvei 19, gjennom byens sentrum

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt I disse dager legges (nye) Moss kommunes Kommuneplan ut på første gangs høring, med en høringsfrist med minst seks uker. Alle med interesse for byens utvikling må kjenne sin besøkelsestid. Selv om møtet i Fellesnemnda Moss/Rygge 19. juni slo fast at det blir (minst) en ny høringsrunde før det nye kommunestyret i nye Moss skal fatte juridisk bindende vedtak om kommuneplanen.


For ”med på lasset” i Kommuneplanen følger de juridisk forpliktende formuleringen i planens Areal og Transportdel: ”Arealene som blir frigjort rundt ny togstasjon skal utnyttes til å utvikle en kompakt bydel med høy boligtetthet og besøks- og arbeidsintensive næringer. I forbindelse med RV 19 og fergeleie må det legges stor vekt på å ivareta potensialet til utvikling av Sjøsiden”.


Initiativet til å få disse formuleringer inn i kommuneplanen kommer fra Bane Nor som i sitt innspill krever at ”Bane Nor er svært opptatt av at det tilrettelegges for en konsentrert byutvikling i området ...... av hensyn for å ivareta selskapets eiendomsinteresser.” Og fra Statens Vegvesen som slår fast at ”dagens ferjeleie bør legges til grunn i denne kommuneplanen.”


Blir disse formuleringen i stående i planen må folk i Moss forvente seg en svært konsentrert høyhusbebyggelse i HELE bydelen Sjøsiden (Jfr Barcode i Oslo), med leiligheter på et prisnivå tilpasset øvre middelklasse. Likeledes må folk i Moss innstille seg på at fergeleiet blir liggende omtrent der det ligger i dag, med en ”brukerfinansiert” ny Riksvei 19, gjennom byens sentrum. Et trasevalg som krever en ”trafikkmaskin” under Kransen, og tunell fram til omtrent Nesparken. Og, fordi bystyrets flertall har akseptert Statens Vegvesens krav om at for å sikre en raskere nedbetaling av byggekostnadene, vil også all byintern trafikk fra/til Jeløya og jernbanen bli tvunget til å betale bompenger.


Kommuneplanens del om arealbruk gir bindende føringer for byens utvikling mange år framover, så planen bør bli en viktig del av valgkampen. Skal utvikling av Moss sentrum overlates til Bane Nors eiendomsinteresser og Statens Vegvesen plassering av Riksvei 19? Eller skal vi som bor her selv ta ansvaret for å utvikle en by hvor de gode men mer uforpliktende formuleringen beskrevet i kommuneplanens del om Levekår og Folkehelse, legges til grunn?


I dagens Moss bystyre har AP og Høyre 2/3 og blokkerende flertall. Dersom sammensetning i det nye kommunestyret åpner for et annet flertall, vil Rødt fremme forslag og be samferdselsministeren følge sitt løfte om å forholde seg til en bestilling fra Moss kommunestyre og få utredet et alternativt trasevalg og plassering av jernbanestasjonen i Moss. Samt flytte Riksvei 19 ut av byens sentrum. Fergekaia må anlegges lengre sør, for eks til Kleberget, og gå i tunell til Årvoll.


Utover det området som er lovregulert som knutepunktutvikling rundt ny jernbanestasjon, må vi kreve at hele det frigjorte arealet rundt byens ”indrefilet” Sjøsiden, omreguleres i tråd med kommunes behov for en blandet bebyggelse for ulike befolkningsgrupper og aktiviteter, under mottoet ”Sjøsiden hage – mangfold, miljø, møteplass.” (Jf. Diakonhjemmet hage i Oslo.)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken