Kommunen skriver selv at til tross for at de har kommet langt med bosettingen er det fortsatt behov for utleieboliger. Også fordi det fortsatt ankommer nye flyktninger til landet.

– Vi er på jakt etter ti boliger som skal huse 30 personer, forteller Hege Rytter Jakobsen som er enhetsleder barnevern, bolig og inkludering i Moss kommune.

Men før boligen kan tas i bruk må den gjennom en inspeksjon, og det er visse krav som må oppfylles.

Totalt 225 personer

Disse kravene inkluderer blant annet at det må være innlagt strøm, vann og avløp. Kommunen forteller at de per nå ikke har behov for rom i private hjem. Boligene må også være registrert og godkjente i kommunen etter vanlige regler.

– Normal standard med rømningsveier, for eksempel, må være oppfylt. Og leien kan ikke være høyere enn NAV sine satser, forteller Jakobsen.

– Vil det være behov for å huse flere flyktninger i Moss etter hvert?

– Moss kommune har et vedtak om å bosette 225 personer, og per nå har ikke kommunen fått noen henvendelser om at behovet er større. Så det er denne grensen vi forholder oss til, avslutter hun.

Om du har en bolig tilgjengelig kan du registrere deg og den på kommunens nettsider.