Maria (19) fra Rygge sørger for at 50.000 jenter kan snakke fritt på Facebook

– Da gruppa "bare" hadde 16.000 medlemmer husker jeg at jeg tenkte "Oi, nå er vi mange!", forteller ryggejenta Maria Dang (19).