Gå til sidens hovedinnhold

«Markagrenser» i Moss – Mossemarka i mitt hjerte!

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har i dag hatt gleden av å vandre rundt i Mossemarka og nyte livet. Sola skinner, bøtta er full av bær og kantarell lyser opp på skogbunnen. Mange med meg har hatt mer tid til å være i skogen denne sommeren og våren.

Vi har fantastiske naturområder i kommunen vår og at Mossemarka fremdeles er like tilgjengelig som den alltid har vært kan vi takke konsul Petterson, grunneierne i Moss og Moss kommune for. I oktober 1954 ble Mossemarka sikret mot nedbygging for å sikre fri ferdsel for byens befolkning.

Servitutten fra 1954 sikret fra da av store deler av skogen vår i 99 år fremover. Siden det har områder på Jeløy og Larkollen blitt vernet via landskapsvernområder. I arbeidet med arealplanen for de neste årene følger kommunen nå opp videre med ulike former for vern av naturområdene våre til glede for både store og små i befolkningen. Nærnaturen vår brukes aktivt til turer, trening, friluftsliv og matauke for store deler av befolkningen og vil nå også være tilgjengelig i fremtiden.

Skog og naturområder er avgjørende for å ta vare på det biologiske mangfoldet. De fleste artene trenger sammenhengende natur for å ha store nok leveområder til å kunne formere seg, holde seg friske og finne nok mat. Stadig større press på naturen bidrar derfor både til utryddelse av plante og dyrearter.

Vi har alle et ansvar for å bevare artenes leveområder. Kommunen har ansvar for å sikre særlig viktig biologisk mangfold og friluftslivsverdier som gir gode bomiljøer og folkehelse. Jord- og skogeiere har ansvar for å drive forsvarlig landbruk og hogst. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle at skjer, så her må vi alle være pådrivere.

Vi er veldig glade for at i arbeidet med kommunens arealplan er det enighet om at nesten alle dagens grønne områder skal beskyttes mot nedbygging. Dette bør være starten på en «Markalov» slik de har i Oslo.

Vi håper videre at vi også kan få flere områder skog i Moss som er beskyttet mot flatehogst gjennom den statlige ordningen «frivillig vern».

Slik vil vi i Moss kommune bidra i arbeidet med å unngå nedbygging av naturen, og bevarer det biologiske mangfoldet i Norge. Vi er på denne måten med på å bevare den flotte nærnaturen vår til glede for innbyggere i Moss nå og i fremtiden.

Kommentarer til denne saken