Gå til sidens hovedinnhold

Massiv kampanje fra LO for å legge ned Nye Veier – på tide med svar fra Arbeiderpartiets 1. kandidat Nygård.

Debatt

Den siste tiden har flere fra LO reagert på at Høyre har fremsnakket Nye Veier AS. Vidar-Lorang Larsen fra LO mener i Moss Avis 11.2.21 at Høyre trikser med tall.

Og bare for å si det, Høyre bruker tall fra Samferdselsdepartementet.

Veiselskapet Nye Veier sørger for at vi får bygget mer motorvei raskere, billigere og mer helhetlig enn før. Med andre ord blir det mer penger til vei når vi husholderer klokt med fellesskapets midler og folks skattepenger.

Takket være nytekning har Nye Veier AS sørget for at vi får mer motorvei igjen for hver brukte skattekrone. Det er bra for trafikksikkerheten, velferden vår og næringslivet, Bra for Østfold selvfølgelig! Vi er hovedporten til og fra Europa, ikke bare for Østfold, men for hele landet!

I Østfold har vi fått og får vi ny motorvei fra Vinterbro - Retvedt / fylkesgrensen til svenskegrensen (E18), fra Vinterbro til Sverige (E6). Det betyr kortere reisetid og tryggere veier. Det er nå et høyt tempo i veiutbyggingen i Norge og Østfold /Akershus (Viken fylkeskommune). Det er først og fremst fordi regjeringen har valgt å satse på veiutbytting, men også fordi veiene bygges raskere enn før.

Vi tenker annerledes og vi evner å være innovative. Det ser ikke helt ut til å være så viktig for fagbevegelsen og Venstresiden, de er mest opptatt av hvem som bygger enn det faktiske resultatet.

Fire LO-forbund foreslår nå å evaluere og legge ned Nye Veier AS. Starter altså med en konklusjon for så å bevege evalueringen dit.

Det mener Høyre vil føre til mindre veibygging, eventuelt at det vil føre til dyrere veibygging, som betyr at skattebetalere og bilister må betale mer. Det er Høyre mot.

Det er tydelig at nedlegging av Nye Veier er en veldig viktig sak for LO å få gjennomslag for i Arbeiderpartiet. Nå er det på tide at fra Arbeiderpartiets 1. kandidat til stortingsvalget 2021, svarer på om AP åpner for å legge ned Nye Veier?

Det er ingen hemmelighet at AP var mot opprettelsen av selskapet, men med de gevinstene vi har fått burde det være uklokt å snu. Men AP er fraværende i en slik forsikring!

Kommentarer til denne saken