Måtte skifte ut alle brannbilene på Rygge

Vansjø er sterkt forurenset på grunn av Luftforsvarets aktivitet på Rygge flystasjon. Nå forteller de årsaken til at forurensningen fortsatte i flere år selv om konsekvensene var godt kjent.