MDG er i mot skadelig bruk av fyrverkeri. Samtidig er vi for god felles feiring av nyttår og andre offentlige festdager.

Vi har derfor gjennom flere år påpekt hvor stor fare og ulempe fyrverkeri kan medføre, særlig når det brukes i privat regi, og særlig for for ville og tamme dyr. I tillegg gir fyrverkeri hvert år personskade, branner og forsøpling. Felles offentlig arrangert feiring ville vært inkluderende, sosialt, hyggelig og trygt.

MDG i Moss, og i veldig mange andre kommuner i landet, har derfor de siste årene jobbet for å endre lokal forskrift for adgangen til privat oppskyting av fyrverkeri i kommunen. Vi fikk med oss posisjonen i Moss på å stramme inn regelverket vesentlig for et par år siden, men så strandet det av ulike årsaker. Byjubileet først, pandemi (?) og i hele 2022 avventer vi sterkt forsinket nytt nasjonalt lovverk. Det pågår en stor diskusjon i hele landet om den nye forskriften, kanskje nettopp fordi mange ivrer for et generelt forbud? Svaret fra kommunen nå i høst har dessverre vært at vi ikke kan bestemme nye regler i Moss mens vi venter på det nasjonale regelverket. Vi mener at det forslaget som nå ligger på bordet i så fall må tolkes som at kommunene kan vedta generelt forbud, men at det defineres nøyaktig hvor det er tillatt, fremfor at det generelt er tillatt men med forbudssoner i definerte områder.

Ideelt mener vi at det bør gjelde et generelt forbud mot privat oppskyting, men at det kan tillates i regi av en ansvarlig søker, på bestemte steder, trygt og til allmen glede. Det går an å tenke seg lasershow eller lydsvakt fyrverkeri som gode alternativ. Lokalsentrum, skoler og torg kan være aktuelt, på steder der skade og ulempe for naturen, dyra og bebyggelse er minst. Kommunen, velforeninger, idrettslag eller foreninger kan kanskje være arrangører?

Vi er særlig bekymret for det voldsomme stresset vi påfører dyr som blir redde når det smeller. Dette gjelder både husdyr vi har inne, våre sports- og produksjonsdyr som for eksempel hester og fjørfe, og ikke minst de ville dyrene.

Midtvinters er en fra før ofte svært krevende tid for dyra som lever ute, med lave temperaturer og vanskelig tilgang til mat. Desember nå i år har jo vært både kald og snørik. Det er krevende å håndtere sterke fryktreaksjoner. Når oppskyting foregår en større del av døgnet i tiden rundt årsskiftet blir det dessuten en relativt lang stund å være i fryktsom tilstand.

Det er også lett å tenke seg at denne typen støy kan vekke vonde minner og frykt hos mennesker med erfaring fra skyting, krig og konflikt. Den problemstillingen er dessverre ytterligere aktualisert i 2022.

Vi vil at i Moss kommune blir en foregangskommune og gjør neste nyttårsaften sosial, miljø- og dyrevennlig, ved å erstatte tradisjonell bruk av fyrverkeri i privat regi med et eller flere samlende, skånsomme og stemningsfulle alternativ.

Godt trygt og miljøvennlig nytt år til alle!