MDG har gått til valg på flere busser, billigere månedskort og bedre vedlikeholdte fylkesveier! Ikke mer vei, som gir økt trafikk og økte utslipp. Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Viken vil bruke 17 milliarder på mer vei i stedet for mer til kollektiv og vedlikehold av de veiene vi har.

Da vi i Miljøpartiet De Grønne inngikk samarbeid med AP, SP og SV i Viken fikk vi dem med på en klar avtale der vi skulle gjøre alt i vår makt for å stoppe ut-esingen av E18-prosjektet. Nå velger Ap og Sp en diger motorvei i stedet for å fortsette samarbeidet med oss i MDG og SV. De bryter altså samarbeidsavtalen for fylkesrådet i Viken etter 10 mnd, for å stemme sammen med Høyre og sittende regjering.

Tiden for slike store motorveiprosjekter er over. I stedet må vi bruke pengene på å gjøre det enklere og rimeligere å reise miljøvennlig. Her er MDG sin mening helt i tråd med fagfolka hos Ruter og Transportøkonomisk institutt. Mer kapasitet på vei gir mer biltrafikk og dermed dårligere konkurranseforhold for transportmidler som buss og sykkel. Da vil enda flere velge egen bil og biltrafikken øker ytterligere.

Store veiprosjekter har det dessuten med å bli dyrere enn først antatt, og E18 Vestkorridoren er ikke et unntak. Kostnadsrammen har gått fra 14 milliarder i 2016 til 17 milliarder allerede nå etter bare 4 år, lenge før første spadetak er tatt.

Og regningen? Ved siden av å øke bompengeutgiftene, må den betales ved å flytte midler fra andre satsinger. Med andre ord, dårligere busstilbud, dyrere reiser og mindre penger til vedlikehold av de veiene vi allerede har.

Vi står midt i en klima- og naturkrise. Det kan se ut til at Ap og Sp ikke tar det helt inn over seg. De lar heller forkjempere for motorvei i Viken, Bærum og i regjeringen få viljen sin på bekostning av miljøet. Deres oppskrift beslaglegger mer plass brukt til bilene, gir mer utslipp, mer kø og dårligere luftkvalitet. Mer vei er gammeldags samferdselspolitikk. Moderne samferdsel er T-bane (Fornebubanen), bussfelt og sykkelveier, uten å øke veikapasiteten. Vi ville kort sagt bruke de 17 milliardene bedre.