I gårsdagens Moss Avis blir MDG belært av Greta Kant om at vi må lære oss forvaltning, og at det er urimelig at MDG gir samferdselsministeren skylda fordi vi har manglende kunnskap.

Miljøpartiet de Grønne er et parti som hele tiden strever etter å legge kunnskap om kloden og menneskets grunnleggende eksistensbetingelser til grunn for praktisk politikk. Dette gjør at vi hele tiden må være lyttende, undersøkende, spørrende og konstruktivt kritiske til alle nye spørsmål og utfordringer vi står overfor. Derfor skal vi også ta Greta Kants belæring på alvor.

Men, når samferdselsminister Jon Georg Dale sier at han ikke «har låst døren og kastet nøkkelen» når det gjelder alternative valg for jernbaneløsningen, så skylder vi Moss sin befolkning å følge opp så lenge det er en politisk mulighet.

Videre argumenterer Greta Kant med at arbeidet nå er i gang og kontrakter for flere milliarder er undertegnet. At arbeidet er i gang vet vi alle, men hvis den kunnskapen vi har medfører riktighet, så er det svært mye av det som er gjort til nå som kan anvendes i en alternativ mer miljø/klimavennlig linjeføring gjennom byen.

Ja, det er undertegnet kontrakter for flere milliarder kroner, men fra økonomisk beslutningsteori har vi et begrep som heter sunk cost. Det er et begrep som brukes om en tankefelle hvor vi f.eks. lar tidligere beslutninger og påløpte utgifter påvirke eller avgjøre de videre prosessene. Dette selv om det kommer ny kunnskap som skulle tilsi en annen kurs. Sett i forhold til dette begrepet så mener vi det er mye som tyder på at vi både vil kunne få en bedre jernbaneløsning og spare penger ved å bokføre tapet knyttet til en kursendring. Vi har sterke antagelser som skulle tilsi at dette til slutt vil lønne seg når vi skal sette to streker under svaret for prosjektet. En bieffekt vil også være at vi åpner opp for flere løsninger for RV19.

Klimaendringene er ikke ny kunnskap, men de siste to årene har vi merket en kraftig økning av klimakonsekvensene knyttet til denne kunnskapen. Sommeren 2018 var preget av en omfattende tørke. I år har vi opplevde det motsatte. I NRK Østfold i dag, 6. sept. 2019, meldes det at kommunene må ta et klimaansvar. Ansvaret for klimatilpasninger bør ligge hos kommunene sier statssekretær i klima og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn. Uvær har kostet oss en kvart milliard den siste uken. Forsikringsselskapene sier også nå klart ifra at de ikke vil ta hele det økonomiske ansvaret for skadene knyttet til klimaendringene. Sett mot et slikt bakteppe er det vel fortsatt betimelig å stille spørsmål ved om det er så å lurt å legge en jernbanestasjon i fjæresteinene og utfordre forseringen av store områder med kvikkleire både i Moss og gjennom Østfold?

Vi forstår at vår tydelige motstand kan være irriterende for andre partier som har låst seg. Husfreden i byen er viktig, men vi vil aldri gå på akkord med gode løsninger for både mennesker og miljø.