De senere årene har det blitt stadig oftere påpekt hvor stor fare og ulempe fyrverkeri kan medføre, særlig når det brukes i privat regi. Fyrverkeri gir hvert år skade på folk, og noen ganger startes branner. Forsøplingen er dessuten stor, for å nevne noen av ulempene.

MDG i Moss har derfor flere ganger løftet forslaget om å endre adgangen til oppskyting av fyrverkeri. «Vi får ta det i politivedtektene». «Nå skal det jo være jubileumsarrangement så nå passer det ikke» osv, har vært svaret, selv om fler partier sier de er enige i at noe bør gjøres. Nå reiser vi diskusjonen igjen, og håper på en løsning innenfor det som nasjonal lovgivning gir av reguleringsmulighet.

Vi er særlig bekymret for det voldsomme stresset vi påfører dyr som blir redde når det smeller. Dette gjelder både husdyr vi har inne, våre sports- og produksjonsdyr som for eksempel hester og fjørfe, og ikke minst de ville dyrene.

Midtvinters er en fra før ofte svært krevende tid for dyra som lever ute, med lave temperaturer og vanskelig tilgang til mat. Det er krevende å håndtere sterke fryktreaksjoner. Når oppskyting foregår en større del av døgnet i tiden rundt årsskiftet blir det dessuten en relativt lang stund å være i fryktsom tilstand.

Det er også lett å tenke seg at denne typen støy kan vekke vonde minner og frykt hos mennesker med erfaring fra skyting, krig og konflikt.

Miljøpartiet de Grønne mener det viktig at kommunen legger til rette for at alle kan føle trygghet i tillegg til tilhørighet og være sosiale på nyttårsaften. Vi ønsker oss et eller fler felles arrangement åpent for alle, men uten ulempene. Dette har flere fordeler ut over det sosiale også. Ved riktig planlegging kan det minimere brannfaren, bli bedre for dyra,

og bli mer miljøvennlig.

Det er flere måter å skape tilsvarende stemningsfull feststemning på.

Boden kommune i Sverige, som er litt mindre i forhold til Moss i innbyggertall, har valgt å droppe fyrverkeriet og satser heller på lasershow.

Andre kommuner har startet en tradisjon med vardebrenning, som er både samlende, sosialt og stemningsfullt. Det finnes også mer støysvakt fyrverkeri.

Lokalsentrum, skoler og torg kan være aktuelle steder. Velforeninger, idrettslag og foreninger kan kanskje være arrangører?

Vi vil at i Moss kommune blir en foregangskommune og gjør neste nyttårsaften sosial, miljø- og dyrevennlig, ved å erstatte tradisjonell bruk av fyrverkeri i privat regi med et eller flere samlende, skånsomme og stemningsfulle alternativ. Godt nytt år til alle!