Norsk presse har godt av å konkurrere mot hverandre, og det debatteres for tiden hvordan vi skal sørge for fortsatt mediemangfold i Norge. Utgangspunktet er regjeringens forslag til reduksjon i pressestøtten, NRKs lisensøkning og kulturministerens bestilling til Medietilsynet om å se på om NRK oppfyller sine krav som allmennkringkaster.

Arbeiderpartiet går som vanlig rett i fellen og peker på at reduksjon i pressestøtten, samtidig som NRK får økt sin lisens, er det som hindrer fortsatt mediemangfold. Dette er dessverre en for forhastet konklusjon.

At NRK har en spesiell rolle og ansvar er det bred enighet om. Med et overordnet ansvar som allmennkringkaster finansiert med lisenspenger. Hvordan lisensen er utformet og hvordan vi skal kunne gi statskanalen forutsigbarhet utover ett år er noe vi jobber med og skal komme tilbake til. Selv mener jeg det var riktig å be Medietilsynet om å se på hvordan NRK forvalter oppgavene sine.

Men mediemangfoldet handler om mye mer enn dette. Derfor ser jeg frem i mot Stortingets behandling av rapporten fra Mediemangfoldsutvalget som regjeringen sender over i løpet av våren. Der skal jeg bidra til at vi ser helhetlig på utfordringene som må løses for at medie-Norge er i stand til å møte morgendagen.

Jeg har akkurat besøkt Redaktørforeningens høstmøte i Bergen der deler av utfordringen sto på agendaen. Flere mediehus benyttet anledningen til å angripe NRK for den posisjonen de har og hvordan de benytter mulighetene. De samme mediene var lite interessert i å finne gode løsninger for felles pålogging til de ulike avisene. På konkret spørsmål var svaret at dette var mye vanskeligere enn at for eksempel bankene nå har gått sammen om en felles VIPPS-løsning. Dette blir en kortslutning for meg.

Samtidig kan vi lese at tyske medier nå gjør akkurat dette for å møte de internasjonale konkurrentene Google og Facebook. Hva er det de tyske mediene har skjønt som vi ikke har fått med oss her hjemme?

I Bergen besøkte jeg også Media City Bergen. Dette er Norges fremst teknologimiljø på medieinnovasjon. Her var tilbakemeldingen den samme; at mediene måtte finne sammen for å møte den voksende internasjonale konkurransen – og at løsningene er innen rekkevidde.

Det virker som om mediebedriftene i stor grad er mer opptatt av å etablere geografiske monopoler finansiert med statsstøtte enn å utnytte digitale løsninger til å gi publikum det de ønsker og derved også tjene mer penger.

Med bakgrunn i dette håper jeg Stortinget vil se på helheten når Mediemangfoldutvalgets rapport skal behandles. Et viktig element her blir hvordan og til hva pressestøtten skal brukes. For Høyre blir det viktig at støtten ikke forblir konserverende, men at den blir et bidrag til innovasjon og nytenkning for våre mange spennende mediebedrifter som vi alle vet å sette pris på.