Gå til sidens hovedinnhold

Melløs uten fotballbane?

DEBATT

I alle år har elevene ved Melløs skole fått boltre seg på kunstgressbanen ved Melløs stadion. Nå er det lagt nytt kunstgress der oppe, og noen i Moss kommune har bestemt at elevene på skolen ikke får bruke banen lenger. Det er sagt at elevene på Melløs påfører gresset mer slitasje.

Elevrådet på Melløs mener at denne avgjørelsen er feil og føler at begrunnelsen er urettferdig. Vi håper og tror at man kan komme frem til en løsning.

På skolen bruker vi banen i friminutt, i Fysak-timer, på friidrettsdager og andre timer der man skal gjøre noe sosialt og samlende med trinnene. Hver gang skolen bruker kunstgresset, er det minimum en voksen sammen med elevene. Den voksne sørger for at elevene bruker banen “som vanlige folk”, og at ingen ødelegger noe eller gjør noe som kan slite ut dekket mer enn vanlig. I løpet av en ordinær skoledag er arealet kanskje i bruk maks 60 minutter til sammen.

Vi mener at siden det blant annet er våre foreldres skattepenger som er brukt til å oppgradere banen, så bør området være tilgjengelig for alle byens innbyggere. Etter skoletid kan hvem som helst samles der, så hvorfor i all verden kan ikke vi være der i skoletiden?

Vi vet at kunstgresset først og fremst skal brukes av lag tilknyttet Moss Fotballklubb. I de årene vi har brukt arealet på dagtid, har vi sjelden eller aldri møtt på A- laget under trening. Er det i bruk av andre, så går Melløs-elevene selvsagt ned til skolegården igjen.

I 2002 kom det en tilføyelse i Lov om grunnskolen og videregående skole (lov 2002 nr. 112)
§9a-1: Generelle krav: «Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring”.

§9a-2: Det fysiske miljøet: Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til trygghet, helsen, trivselen og læringen til elevene. Det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. ….”

«Bakgrunnen for dette er at barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen, både i undervisningssammenheng og i fritiden. Skolenes utearealer har derfor fått økt betydning, ikke minst for fysisk aktivitet og derigjennom barnas helse og trivsel».

I helsedirektoratets «Norm for utearealer» står det:
For nye skoler er anbefalingen (ref. rapport fra IS-1130/ 2003):

  • Færre enn 100 elever samlet minimumsareal ca. 5000 m2 .
  • Mellom 100 og 300 elever samlet minimumsareal ca. 10 000.
  • Flere enn 300 elever samlet minimumsareal ca. 15 000 m2 med tillegg på 25 m2 for hver elev over 300.

Melløs skole er en skole med over 335 elever. Vårt skolegårdsareal er på ca. 10000 m2. Etter vår mening har vi for liten plass i våre skolegårder når vi har friminutt samtidig. Vi vet at for eksempel byskoler i Oslo, med lite areal, har valgt å ha friminutt på ulike tidspunkt for elevene sine. Melløs skole er en «VI-SKOLE», og ønsker å blande elevene på tvers av trinn så ofte vi kan. Da kan vi skape gode relasjoner med andre elever uansett alder. Banen har gjennom flere år blitt brukt som en arena for å ha ulike skoletimer og sosiale samlinger.

Skolegårdene på Melløs ligger svært nær trafikkert vei i begge skolegårder. Det er verken trygt eller forsvarlig at våre eldste elever spiller fotball i skolegårdene i friminuttene. Det vil også kunne ødelegge og ta plass for annen positiv aktivitet som yngre elever driver med.

Ut fra det vi har hørt med andre elever i kommunen, får elevene ved Nøkkeland, Refsnes, Reier, Øreåsen og Ramberg bruke sine nærliggende kunstgressbaner i sin skoletid? Mulig det er flere skoler som også får det. Hvorfor får ikke da elevene ved Melløs skole bruke sin?

Vi ønsker at kommunen møter våre ønsker om igjen ha positiv aktivitet på banen for Melløs skoles elever!

Mvh. Elevrådet på Melløs skole

Kommentarer til denne saken