Da den 37 år gamle mannen møtte i Søndre Østfold tingrett, avdeling Moss, erkjente han skyld for forholdet, og forklarte hva som skal ha skjedd både dagen før ruskjøringen og da han ble stoppet av politiet.

Den nå 37 år gamle mannen skal ha vært på byen i Fredrikstad, og han viste tydelig at han var lei seg fordi han hadde vraket bilen tidligere i uken. Han skal ha møtt flere personer som følte med ham og han mistenkte at noen hadde puttet et eller annet i drinkene hans, muligens rivotril og amfetamin.

Etter å ha drukket drinkene fikk han «blackout», han husket lite og kastet opp. Den påfølgende morgenen skal han ha røykt en joint, men ikke inntatt noen øvrige rusmidler. Dagen etter dette igjen satte han seg bak rattet på en lånt bil for å møte faren sin og hente bilvraket som sto i Råde.

Burde ha forstått

Da han kjørte gjennom Råde oppdaget han at politiet kom etter han med blålys, og han stoppet ved avkjøringen til McDonalds i Råde. Politiet ønsket at han skulle testes for mulig kjøring i ruspåvirket tilstand, og han ble tatt med til lege for klinisk test og blodprøve. Klokken var da 09.50.

Blodprøvene av mannen viste at han var påvirket av de narkotiske stoffene THC (virkemiddelet i hasj), rivotril og amfetamin og påvirkningsgraden var tilsvarende over 1,2 i promille.

Tingretten i Moss skriver blant annet følgende i dommen mot mannen:

«Ut fra tiltaltes egen forklaring legger retten til grunn at han i det minste har vært uaktsom i forhold til inntak av narkotiske stoffer utover hasj. Tiltalte har selv forklart at han mistenkte at han hadde fått i seg narkotiske stoffer på byen og at han ble svært dårlig. Tiltalte har også en rushistorikk i form av blant annet hasj og amfetamin, og han burde etter rettens syn ha forstått at han kunne ha fått i seg stoffer som gjorde at han ikke burde kjøre bil få dager senere.»

Fengsel

Mannen er tidligere dømt for et lignende forhold.

I tingretten i Moss ble han dømt til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år, 10.000 kroner i bot, samt at han ble fradømt retten til å føre førerpliktig motorvogn for en periode på to år, og han må avlegge full førerprøve dersom han ønsker gjenerverv av førerretten.

Moss Avis er ikke kjent med om mannen har anket dommen fra Søndre Østfold tingrett, avdeling Moss,