7 av 10 unge bilister har nemlig opplevd at mobilen har tatt oppmerksomheten bort fra veien. For nærmere halvparten av disse førte det til farlige eller ubehagelige situasjoner.

Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige og TSF (Trafikksikkerhetsforeningen).

– Det er en veldig urovekkende utvikling, som bekreftes av flere ulike rapporter, sier konserndirektør Sigurd Austin i Gjensidige.

I feil kjørebane

Av de som har opplevd at mobilen har tatt oppmerksomheten deres bort fra veien, svarer flest at de kom over i feil kjørebane, noen har kjørt av veien, mens noen har holdt på å kollidere med bilen foran.

– Vi er svært urolige over utviklingen, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

6 av 10 unge har dessuten opplevd at fiksing av musikk har tatt oppmerksomheten bort fra veien. For alle aldre er det 3 av 10. I begge grupper har det for mange ført til farlige eller ubehagelige situasjoner.

I mossedistriktet har flere blitt stanset av UP for mobilbruk den siste tiden. Senest den 6. februar ble ni bilister i Råde ilagt forenklede forelegg for mobilbruk.

– Skal svi fra lommeboka

Både TSF og Gjensidige opplyser i en pressemelding at de ønsker bøter på inntil en månedslønn i de verste tilfellene av uoppmerksomhet bak rattet.

– Det skal svi ut fra den lommeboka man har, og vi tror det vil skremme bilistene fra å fikle med mobil eller annet under kjøring, sier Tangstad-Holdal.

Tangstad-Holdal og Austin anser uoppmerksomhet bak rattet nærmest som en «folkesykdom». De mener trygge trafikkmiljø, holdningsarbeid, politikontroller og annet må intensiveres for at ikke flere liv skal gå tapt som følge av dette.