Gå til sidens hovedinnhold

Mennesker med dårlig psykisk helse må få raskere hjelp

DEBATT

Mange som hadde det vanskelig før pandemien, har det vanskeligere nå. Noen opplever psykiske helseplager for første gang. Nå må vi sørge for at folk får raskere hjelp.

Koronapandemien har påvirket oss alle, noen mer enn andre. Altfor mange opplever psykiske helseutfordringer. Langvarige nedstenginger, isolasjon og ensomhet bidrar til sykdom og usikkerhet. En del av løsningen er å forebygge: Tilbudene må bli lettere tilgjengelige, og vi må hjelpe de rundt oss, i klassen eller på jobben, som har det vanskelig. For mange kan en skikkelig prat, å bli tatt med en tur ut, eller litt latter være god nok medisin. Vi kan alle bli flinkere til å se dem rundt oss.

Vi har sett en økning av unge med psykiske problemer, også i tiden før korona. Det samme gjelder studentene. Det er særlig vondt å lese om alle vi mister i løpet av et år. Pandemien rammer de barna og unge som har det vondest. Noen har spiseforstyrrelser, andre depresjon eller angst. Flere har det vanskelig i familien eller er mer borte fra skolen. Mange får hjelp raskt. Men ikke mange nok. Et regjeringsutnevnt ekspertutvalg skal snart foreslå tiltak både på kort og lang sikt – her må regjeringen følge opp raskt.

Psykisk helse er like viktig som den fysiske

Heldigvis er det nå lettere å snakke om disse utfordringene en det var for bare få år siden. Åpenheten er viktig. Det er også viktig at alle husker at livet har sine opp- og nedturer, uten at det er en alvorlig psykisk plage. Vi må sørge for at barna våre kan takle de utfordringene som livet gir, og vi må være der for hverandre når det er vanskelig. De som har behov for mer hjelp må også få det.

Samtidig trenger vi ny politikk for å hjelpe flere. Snart skal Høyre vedta nytt partiprogram. Det betyr noe hva partiene går til valg på. Psykisk helse er og blir en av de viktigste sakene for Høyre. Derfor skal vi sørge for at enda flere kan få god og rask oppfølging. Vi vil blant annet innføre rett til vurdering og møte med fagperson innen tre uker etter at man har fått henvisning. Barn og unge skal gis høykvalitets utredning raskt ut fra sine faktiske behov.

Ny vurdering om du ikke blir bedre
Vi må sørge for at barn og unge som ikke er blitt bedre i løpet av ett år i kommunalt psykisk helsevern, får en ny vurdering av tilbudet. Det kan være at barnevernsinstitusjoner har en egen tilknyttet psykolog for å tilby barna og ungdommene den hjelpen de trenger.

Dessuten må vi fortsette å bygge ut ACT-, FACT- og FACTung-team over hele landet for gode oppsøkende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. Vi må også sørge for mange nok døgnplasser for barn og unge med alvorlige psykiske lidelser. Vi må også bevare lavterskeltilbudene for studenter. Ofte er det nok å snakke med noen. Derfor må vi opprettholde viktige chat- og telefontjenester som i disse dager opplever stor pågang.

For mange vil det nok bli bedre når pandemien er over. Andre trenger mer hjelp. Derfor må vi sørge for at vi har en helsetjeneste som raskt hjelper dem som trenger det.

Kommentarer til denne saken