Mens vi venter på den røde løper’n

– Det er en vanskelig kabal, men vi får den til å gå opp, sier kulturhusleder Terje Kinn.