Mente momskrav var fra inntekter som aldri var blitt mottatt

Skatteetaten mente britiske NF-Transport og Renhold Ltd med filial i Moss skyldte 240 000 kroner i moms, og krevde konkurs. Feil krav, mente den norske styrelederen.