Seksjonsleder og psykologspesialist ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) avdeling Moss, Britt Robertsen, forteller at det har vært en økning på antall barn- og unge som har kommet til dem med spiseforstyrrelser i løpet av pandemien.

Flest jenter

Det har vært mer enn en dobling av antall pasienter som er henvist med spiseforstyrrelse forteller hun. Det har også vært en økning av barn og unge som har rukket å bli alvorlig syke før de ble henvist, utdyper hun videre.

– Vi har fått henvist pasienter med denne lidelsen helt fra 10-årsalderen, forteller hun. Men hun er usikker på om det har vært noen endring fra tidligere i forhold til at det er flere svært unge som har blitt henvist.

Det er flest jenter som kommer med denne problematikken, forklarer Robertsen.

Faktisk er mer enn 90 prosent jenter.

– Men det betyr ikke at det ikke finnes gutter som har problemer med dette, påpeker Robertsen.

– Kan være ettervirkning

Robertsen forteller at det er vanskelig å peke på en spesifikk grunn til at det har vært en økning. Men forteller at man antar at pandemien er en av faktorene.

– Vi tror det kan være en ettervirkning i kjølvannet av tiden hvor det var pandemi hvor og det var lite struktur i hverdagen med skole og annet. Mange brukte mer tid alene og på sosiale medier. Her kan det være lett å finne personer å sammenligne seg med som ikke har god innvirkning på unge menneskers selvbilde og psykisk helse.

– I tillegg har tjenester med et forebyggende fokus vært redusert i denne perioden for eksempel helsesykepleiere og lavterskeltilbud. Dette har nok bidratt til at færre har blitt fanget opp tidlig, avslutter hun.