Nå opplever Krisesenteret en økning av beboere og tror det kan ha en sammenheng med gjenåpningen etter koronakrisen og at folk ferierer i Norge.

– Vi har hatt enn økning siden skolene åpnet igjen. Akkurat nå er det fullt her. Nå er det er lettere for dem som er utsatt å forlate hjemmet, enn under koronatiden. Det er når ingen er hjemme de utsatte lettere kan ta kontakt og forlate huset, forteller Avdelingsleder på Krisesenteret i Moss, Arna Beate Hansen.

Siden de fleste var hjemme under koronatiden, var det stille på Krisesenteret. Hansen understreker at de da fikk mest henvendelser om natten, da det kan ha vært lettere å snike seg ut av hjemmet.

Nære relasjoner

Vanligvis pleier det å være mor og barn som kommer sammen til Krisesenteret og mange av dem er der i flere uker.

– Det gjelder ofte vold i nære relasjoner og det er ulike typer vold, både fysisk og psykisk. Det er ulik grad hvor lenge beboerne er på senteret. Det er ganske mange som er her lengre nå enn det har vært før.

– Det kan være tilfeldigheter og det vanskelig å si hvorfor de er her lengre nå. Det tar gjerne tid å reetablere seg og komme seg videre, fortsetter hun.

Lavterskeltilbud

Krisesenteret i Moss har ikke et tilbud for menn, men de kan henvende seg til Krisesenteret i Fredrikstad.

Hansen understreker at krisesenteret er et lavterskeltilbud og man kan ta kontakt når som helst. Hun oppfordrer alle til å være på vakt om man mistenker at noen blir utsatt for vold i nære relasjoner.

– Man bør være obs på om det er mye støy og om det ser ut som noen har det vanskelig. Man kan ta kontakt med barnevernet eller politiet om man er bekymret for noen, avslutter Hansen.

Krisesenteret i Moss dekker krisesentertilbudet i Moss, Rygge, Råde og Våler. Det er et hjelpetilbud for kvinner og deres barn som opplever ulike former for vold og mishandling. Kvinner som søker hjelp på Krisesenteret har rett til anonymitet. Vold er et omfattende begrep og omfatter psykisk, fysisk og seksuell, materiell og økonomisk vold.

Vold i nære relasjoner

  • I en undersøkelse utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2014 deltok 2435 kvinner og 2092 menn i aldersgruppen 18-75 deltok. Undersøkelsen handlet om vold i nære relasjoner.
  • Like mange menn (16,3 %) som kvinner (14,4 %) rapporterte mindre alvorlig partnervold noen gang i livet (blitt kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd), mens når det gjaldt alvorlig vold fra partner (blitt sparket, tatt kvelertak på, banket opp) var det flest kvinner som hadde blitt utsatt for det. Henholdsvis 8,2 prosent kvinner og 1,9 prosent menn.
  • To tredjedeler av både kvinner og menn som var utsatt for alvorlig vold fra partner, var også utsatt for kontrollerende atferd fra partner.
  • Ti prosent har som barn opplevd fysisk vold mellom foreldrene.

Slik søker du hjelp

  • Ved akutt hjelp, ring politiets nødnummer 112
  • Moss politistasjon: 69 02 70 00
  • Krisesenteret i Moss: 69 25 05 50 (døgnåpent)
  • Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
  • Nettsiden dinutvei.no