Må dele inntekter fra salg av stadion-navn

I følge MFK, er salg av stadionnavnet den største potensielle inntektskilden de neste årene. Hvilke storfisker MFK får på kroken gjenstår å se.

I følge MFK, er salg av stadionnavnet den største potensielle inntektskilden de neste årene. Hvilke storfisker MFK får på kroken gjenstår å se. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Under visse forutsetninger var et knapt flertall i formannskapet positive til å la Moss FK få selge stadionnavnet på Melløs.

DEL

Formannskapet er villig til å gå med på en avtale om at Moss Fotballklubb får rettigheter til å selge stadionnavnet på Melløs for en 10-årsperiode fra 1. oktober 2011 til 1. oktober 2021.

Del på Facebook

Vår temaside om Moss FK finner du her

Forutsetningene for salg er at inntekter skal fordeles på alle idrettslagene som idag har tilhold på Melløs stadion, og at den endelige avtalen skal godkjennes av formannskapet.

– Vi er veldige glade for dette, sier MFK-leder Geir Henæs.

Viktig signal

– Dette er et positivt og tydelig signal fra kommunen til Moss Fotballklubb, om at vi ønsker å hjelpe klubben med muligheter til å skaffe nye inntektskilder. Vi håper dette også kan være med å bidra til at private aktører og næringslivet vil være med å bidra overfor MFK, sier ordfører Tage Pettersen (H).

– Jeg håper flere vil komme på banen nå. Jeg tror flere aktører har ventet på disse avklaringene, sier SOK-leder Sindre Westerlund Mork (V), som var tilhører i formannskapsmøtet.

Usikre tall

I søknaden til Moss kommune hevder MFK at salg av stadionnavnet er den største potensielle inntektskilden de neste årene. Klubben antar at en slik avtale kan være verdt fra to til fem millioner kroner i året, avhengig av hvilket nivå klubben spiller på.
MFK mener også at en slik langsiktig avtale med en sponsor vil kunne hjelpe klubben å betjene gjeld og sikre inntekter i framtiden.

– Er det realistisk å tro at dere kan få fra to til fem millioner i året ved å selge stadionnavnet?

– Det er vanskelig å si, men det er jo en forhandlingssak, sier Geir Henæs.

– Jobber dere med mulige store interessenter nå?

– Nei, vi jobber ikke med noen konkrete nå, men det vil vi sette i gang med, sier Henæs.

Ingen fordelingsnøkkel

Ved salg av stadionnavnet til en sponsor skal altså inntektene fordeles mellom alle idrettslagene som i dag er brukere av Melløs stadion. Hvordan inntektene skal fordeles er foreløpig uvisst.

– Ja, det vil være en fordeling, men det har ikke vært noe møte mellom klubbene om noen fordelingsnøkkel ennå, sier Geir Henæs.

– Det er klubbene som må bli enige om hvordan inntektene skal fordeles. Men kommunen skal godkjenne avtalen, slik at vi kan påse at alle brukerne får noe igjen for navnet, sier Tage Pettersen.

Støtter flere enn MFK

– Tror du MFK kan få mellom to og fem millioner kroner i året for salg av navnet?

– Jeg har ikke nok kunnskap til å spå markedsverdien på det. Men, det kan jo hende at markedsverdien vil være høyere når en sponsor vet at den bidrar overfor flere lag og idretter, enn bare overfor ett lag, sier Tage Pettersen.

Rådmannen har ingen innvendinger mot å la MFK få rettighetene til å selge stadionnavnet for en tidsavgrenset periode. Og da taler det meste for at også bystyret 14. november vil vedta dette.

Vår temaside om Moss FK finner du her

Del på Facebook

Artikkeltags