Sigmund Skreiberg skrev 2. september i Moss avis om kommunesammenslåing, økonomi og hva resultatet av det førstnevnte ser ut til å ha blitt. (Les hans innlegg her: Var det dette vi fikk?)

I forbindelse med den pågående effektiviseringsprosessen i kommunen skriver han at «En leser med undring uttalelsen fra Michael Torp om at aktiviteten må ned innen Helse og Mestring». Jeg kjenner meg ikke igjen i dette sitatet, da jeg verken har sagt, skrevet eller ment noe som på noen måte kan tolkes i denne retning.

Tvert imot har jeg og Fremskrittspartiet vært klinkende klare på at aktiviteten innen helse og omsorg må trappes opp i tiden fremover, slik at vi kan gi gode og trygge tjenester til en stadig eldre befolkning. Når det har vært snakk om kuttene som skal gjøres i kommunen har vi også vært tydelige på at tjenestene innen skole og helse bør skånes så langt det er mulig. Vi vil ikke kutte en krone på dette feltet før kommunen har gjennomgått tjenester og tilbud som er «kjekt å ha».

For oss er det uaktuelt at kommunen skal fortsette å bruke skattepenger på kultur for voksne innbyggere, bygge sykkelveier på strekninger det ikke er behov eller kunstverk og installasjoner svært få innbyggere ønsker, samtidig som våre eldre får et dårligere tilbud.

Forøvrig vil jeg kommentere at jeg kan stille meg bak flere av refleksjonene Skreiberg gjør seg i innlegget. Jeg har selv vært motstander av kommunesammenslåingen, og vært svært kritisk til påstandene om bedret økonomi som en konsekvens av denne. Jeg har hele veien hatt fokus på økonomistyring, og ved hver eneste anledning jeg har fått, har jeg på vegne av FrP ytret bekymring for merforbruk i sluttfasen for de gamle kommunene og kostnadsnivået som er blitt etablert i den nye.

Les også

Var det dette vi fikk?