Mil­li­on­svikt for spa­ho­tel­let i Son: – Vi er rus­tet for å kun­ne tåle det, sier ho­tell­ei­e­ren

Med to og en halv må­neds ned­steng­ning og et kon­fe­ran­se­mar­ked som bun­nen har falt ut av, går det mot en om­set­nings­svikt på 20 mil­li­o­ner kro­ner for spa­ho­tel­let i Son i år.