Milliardøkninger gir bedre forsvarsevne

Av
DEL

DEBATT Regjeringen øker forsvarsbudsjettet med 3,5 milliarder kroner. Systematisk satsing på å sette Forsvaret i stand, øve mer og anskaffe nytt materiell er i ferd med å gi forsvarsevnen et kraftig løft.

I regjeringens forslag til statsbudsjett, øker forsvarsbudsjettet fra 61 milliarder til 64,5 milliarder kroner. Nok en gang er Forsvaret tilgodesett med betydelige budsjettøkninger. Forsvarsbudsjettene har økt hvert år under Regjeringen Solberg, med kraftig opptrapping fra 2017.

Betydelige økninger i forsvarsbudsjettene har gitt et forsvar som kan reagere raskere og bedre utstyrt. Regjeringen har de siste fire årene prioritert å øke bevilgningene til vedlikehold og reservedeler. Beredskapslagre fylt opp med forsyninger og ammunisjon. Forsvarets grunnmur er satt i stand for å bære et større forsvar og høyere aktivitet. Det er fort gjort å bygge ned Forsvaret, men det tar tid å bygge opp igjen.

I 2016 vedtok et flertall på Stortinget dagens Langtidsplan for forsvaret. Utfordringene var store. Det måtte prioriteres. Forsvaret måtte settes i kampklar stand. Grunnmuren måtte først repareres, deretter økt aktivitet, og anskaffelse av nytt materiell. Nå fornyes forsvaret på bred front, nye jagerfly, maritime overvåkingsfly, artilleri, kampluftvern, kystvaktskip, flere kampvogner, tunge ingeniørkjøretøy, ubåter, feltvogner til HV, håndvåpen og mer til.

Store summer går med til anskaffelse av fem nye maritime overvåkingsfly som fases inn fra 2022. Flyene har som oppgave å kontrollere norske havområder og jakte fremmede ubåter. Fra neste år prioriteres det å øke bemanningen i Forsvaret. Grunnutdanningen legges utenfor de operative avdelingene i en egen rekruttskole. Kombinert med nytt materiell vil økt bemanning øke tilgjengeligheten, reaksjonsevnen og utholdenheten i Forsvaret.

Steg for steg bygges Forsvaret opp etter en langsiktig plan som regjeringen fullfinansierer. Etter mange år med underfinansiering av forsvaret er det er igjen samsvar mellom vedtatt struktur og finansiering. Derfor kan forsvaret fly og seile mer. Lagrene av forsyninger, ammunisjon og reservedeler er kraftig fylt opp. Nytt materiell er på vei inn i Forsvaret i et tempo vi ikke har sett på mange tiår. Siden 2013 har forsvarsbudsjettet hatt en realøkning på over 30 prosent, fra 43 milliarder til hele 64,5 milliarder. Resultatet er et vesentlig bedre forsvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken