Gjenvinningen av ordinært avfall fortsetter å avta og var i 2017 falt til 70 prosent – den minste andelen på 12 år. Samtidig øker avfallsmengden som går til deponi. Det viser nye SSB-tall.

Mens avfallsmengdene øker, minsker gjenvinningen. Avfallsmengdene i Norge i 2017 var på 11,7 millioner tonn, opp tre prosent fra 2016, mens gjenvinningen fra 74 til 70 prosent. Sammenlignet med 2013 er fallet enda større. Det ble 84 prosent av avfallet gjenvunnet.

Det er både en nedgang i andelen til materialgjenvinning, energigjenvinning og avfall brukt til fyllmasser og dekkmasser.