Jeg er for at man forsøker å få til gjenåpning av den sivile lufthavnen på Rygge. Min begrunnelse er at Østfold og omegn har for lang, tidkrevende og kostbar reise til Gardermoen, Torp og Landvetter. Samtidig har Rygge godt befolkningsgrunnlag. Potensielt det nest største av alle flyplasser i Norge. Men et gjenåpnings konsept bør bli vesentlig anderledes enn sist. Det bør være en ikke så veldig mangfoldig rutestruktur. Heller spisset til populære ruter med høy etterspørsel, volum og verdiskapningsrelevans. Og da innenlandsruter, inter nordiske, inter nord europeiske og øvrige ruter. Vekt på at arbeidsreiser bør utgjøre en viss del. Sydenreiser bør ikke ha for stor dominans. Slik at Rygge blir en konstruktiv samferdselsparameter for Østfold og omegn. Gardermoen og Torp vil fint kunne la Rygge innpasse. Ingen trussel for noen av de. Østfold og omegn må nå engasjere seg i dette, for å virkeliggjøre dette. Det vil bli stor forskjell for Østfold og omegn med og uten flyplass. Og RSL vil sikkert være positiv for øvtige samferdsels infrastruktur tiltak i Østfold og omegn. Akkurat dette tror jeg mange overser mulighetene og tyngden i.

Stikkord her :

• Fjordtunnel Årvoll - Borre (1,5 km av denne ved senketunnel på fylling eller bro. resten fjelltunnel).

• Flytte Moss stasjon mye lenger inn i byen og lage kommunikasjonssentrum der.

• Motorvei Moss - E 18 Askim/Mysen.

• Kanskje Intercity stasjon integrert på RSL ?

• Ny highspeed inn- og utkjøring RSL med E 6 i sydøst. Sparer 4,4 km hver vei.

• Mulig høyhastighetsbane Oslo - Gøteborg via Svinesund. (Tunnel i fjell under Fredrikstadmarka).

(T-bane Fredrikstad - Sarpsborg).

Moss kan bli en helt annen by, og kvitt biltrafikken fra fergene. Frigjort vannkant. Østfold bør satse på industri og næringsliv. Utbedre havner og seilingsleder. Det er alt dette Rygge også handler om.

Det bør være minimum 4 flyselskaper i starten. Så mange som mulig av disse norske, svenske, danske, skandinvaviske eller nordiske.