Liberaleren og tidligere varaordfører i Moss kommune, Henry Mogstad, forlot oss 10. mars 2023. Henry og hans familie flyttet til Moss fra Sunnmøre på 60-tallet da mine foreldre med familie gjorde det samme.

Moss vokste og næringslivet trengte folk, så mange familier gjorde det samme. Vi havnet i naborekkehus på Refsnes og en del av av oss knyttet vennskap med andre innflyttere som har vart hele livet. Vi ble godt kjent med Randi og Henry, som på mange måter inkluderte oss barn i familien.

Som voksen, etter å ha bodd utenbys for studier og jobb, kom jeg tilbake til Moss på slutten av 90-tallet. Jeg meldte meg inn i Moss Venstre, og traff Henry - og Randi - igjen. Da var Henry varaordfører. Han var i sin siste periode som folkevalgt og jeg var så heldig å bli hans etterfølger som gruppeleder i kommunestyret etter valget i 1999.

Henry kjente jeg som engasjert og det vi helt klart kan kalle en samfunnsstøtte. Selv etter sin lange periode som folkevalgt beholdt han engasjementet for Venstre og var aktiv både i kommunestyregruppa og i styret. Han var i mange år revisor i Moss Venstre helt fram til årsmøtet i år.

Henry ble på flere måter en mentor for mitt politiske virke, alltid interessert, støttende og konstruktivt kritisk. Det gjaldt ikke bare for meg. Jeg oppfatter at det var flere enn meg som opplevde Henry slik. Jeg er spesielt glad for at vi foreslo og fikk vedtatt at Henry ble æresmedlem i Venstre.

I tillegg var Henry en venn, en god venn, hvor Randi og han alltid var interessert i meg og min familie og hvordan livet vårt utviklet seg. Mine to barn fikk ikke vokse opp med sin farfar, og har sagt at de mente Henry kunne vært deres farfar. Det forteller det meste om Henry - og kona Randi - tenker jeg.

Vi er mange familier, venner og folkevalgte kolleger som lenge har satt pris på Henry - og Randi - og de gode minnene kommer vi til å bære med oss livet ut. Vi lyser fred over Henry Mogstads minne.