Kjell Harry var døpenavnet, men Lille-Kurven var det som ble brukt. Da han var ferdig på yrkesskolen i 1960, hviska lærer Arne Thorsrud urmaker Dahl noen ord i øret om en lovende og fingernem unggutt som ble i firmaet i over 30 år og som reiste land og strand rundt for å reparere kirkeklokker.

En gang i uka klatra han opp i kirketårnet i Moss kirke og trakk opp uret. Vi som vokste opp med Lille-Kurven husker en spedlemma gutt som alltid fikk ei fotballbukse som var altfor stor da vi skifta, og gjorde oss klare i garderoben for småguttelaget til Rapid.

Han hadde allerede da en verbal kraft og autoritet som gjorde at ingen tulla med Lille-Kurven.

Autoriteten tok han med seg til urmaker Dahl hvor han fikk han en særskilt plass og tillit. Lille-Kurven hadde et medfødt ledelsestalent og meldte seg tidlig inn i IOGT hvor han steg i gradene og følte seg hjemme.

Da helsa svikta og han strevde med å komme seg rundt på trehjulssykkelen sin, bevarte han en sjelden personlig autoritet helt til det siste. Det vil helt sikkert de gjenlevende gutta fra Ra være enig i.

Vi lyser fred over hans minne.