Misforståelse bråvekket politikerne om riksvei 19

En misforståelse rundt hvordan Nasjonal transportplan for 2022–2033 utarbeides har samlet et politisk Moss på barrikadene for å sikre at byen vår får en ny riksvei 19.