Mens nordmenn tidligere har vært født med ski på beina blir dagens unge født med en iPad i fanget. Det å lære seg å klikke på skjermen, sveipe til venstre og navigere apper er praktisk. Det er derimot ikke det samme som å kunne kildekritikk, hvordan å anvende teknologien for å løse helt konkrete problembeskrivelser eller hvordan å være til stede i et sosialt fellesskap.

De siste årene jeg har vært på konsert har jeg sett flere mobiltelefoner enn entusiastiske armer som klapper og danser. Jeg er med på alle mine venners ferier gjennom Instagram, snapchat og Facebookbilder. I undervisningen på videregående brukte vi både mobilen og PC-en vi hadde fått til å ta noen notater, men også til å snakke med hverandre eller sjekke om det hadde skjedd noe nytt på nettavisene siden sist. Det er distraksjoner. Det er ikke læring, det bidrar ikke til å opparbeide digital kompetanse og det er heller ikke sunt.

Skolen skal forberede elever for et liv i et gjennomdigitalisert samfunn. Det står ikke i motsetning til å ha strenge regler for mobilbruk i skolen. Det kan faktisk bidra til å forberede elevene på nettopp dette. Når unge ikke klarer å sette egne begrensninger for mobilbruk og det går på bekostning av faglig progresjon og sosiale relasjoner må vi voksne gjøre det.

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som alle skal lære. Når vi nå er i gang med fagfornyelsen, som er den største endringen i norske læreplaner siden Kunnskapsløftet, må lærerne i faglig fellesskap få tid, motivasjon og kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy på en god måte i undervisningen for å styrke elevenes læring og for å gi dem bedre digital kompetanse.

Når mobilen ikke er nødvendig er en distraksjon, når det ikke brukes riktig. Digital kompetanse og mobilbegrensning er ingen motsetninger.