Gå til sidens hovedinnhold

Moms og kompensasjon blir avgjørende for reiselivet

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT

2021 er året reiselivet i Viken skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk reiseliv. Det er avgjørende at Stortinget sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført 14. oktober viser at reiselivet i Viken fortsetter å rammes hardt av koronaviruset. Tre av ti bedrifter har de siste fire ukene hatt en halvering eller mer i omsetning som følge av viruset. Like mange bedrifter har planer som oppsigelser, og nesten halvparten har nå permittert ansatte. Over halvparten sliter med å betale regninger og like mange frykter konkurs.

De dystre tallene er meldt inn før den nyeste runden med både nasjonale og ikke minst lokale innskrenkinger i slutten av oktober, som både truer med å legge kraftige begrensninger i tiden som kommer. Selv før disse begrensningene meldte 54 prosent av bedrifter som normalt har julebordbookinger, at de har en halvering eller mer i årets julebordbestillinger.

Kompensasjonen må økes

I den nye kompensasjonsordningen har regjeringen foreslått å kompensere 50 prosent av faste kostnader for bedrifter som har hatt 40 prosent omsetningsfall. Ordningen skal nå til behandling i Stortinget. NHO mener at for reiselivet er det for tidlig å stramme inn grensene for omsetningsnedgang og kompensasjonsgrad nå, spesielt i lys av en økende smittesituasjon flere steder i landet. I juni besluttet regjeringen at kompensasjonsgraden for august skulle være 50 prosent fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det som kjent ikke.

Det er med andre ord gode grunner til at Stortinget bør øke kompensasjonsgraden i regjeringens forslag til minst 70 prosent, slik den var for juli. Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves fra det foreslåtte 10 millioner til 80 millioner kroner per selskap per måned, slik det var i vår. Har du mange tusen ansatte og mange hotell, er ikke ti millioner i kompensasjon mye, og endringen vil hjelpe de mange store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet.

Lavere moms bidrar til gjenreising

Regjeringen har dessuten i statsbudsjettet foreslått å øke overnattingsmomsen til 12 prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da det vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene. Årets vintersesong står i fare, ettersom de mange utenlandske gjestene som normalt kommer til Viken uteblir. Vi fikk en forsmak på dette i august, da det kun kom 26 kinesiske turister til Viken, sammenlignet med 32 000 i samme måned i 2019. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

Lave overnattingstall og milliardtap

Tall fra Benchmarking Alliance for første del av oktoberviser at hotellbelegget i mange storbyer rundt om i landet ligger langt under normalen. SSBs ferske statistikk for september viser at overnattingstallene for Viken falt med nesten 40 prosent, blant de mest dramatiske nedgangene i landet. Etter snart et år der næringen har opplevd strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen. NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020 tapte reiselivet over 41 milliarder. Over 30 000 jobber er tapt i overnatting og servering. Viktige hjørnestensbedrifter og store sysselsettingsmotorer i distriktene står i fare for å gå konkurs.

Reiselivet skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og viktig bransje for Norge i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet i Viken kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.

Kommentarer til denne saken