Gå til sidens hovedinnhold

Moss Avis om MDG på lederplass

DEBATT

Redaktøren kommenterer torsdag på lederplass at det ikke er «heia-rop» fra de øvrige partiene i posisjonen for våre forslag om å omdisponere areal på kanalbrua til å gi bedre forhold for buss og sykkel.

Det er rett og slett fordi kanalbrua er ett av mange delstrekninger som nå diskuteres for å løse byens enorme trafikkutfordringer som kommer i kjølvannet av varslet stenging av Fjordveien, på toppen av alt vi har fra før. Posisjonen har altså ikke sagt hverken ja eller nei til enkelttiltak enda.

I hovedutvalget for landbruk, samferdsel, natur og miljø, der jeg er utvalgsleder, diskuterte vi oss i går frem til følgende enstemmige uttalelse til Viken fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel:

Trafikkløsninger i kjølvannet av tre års stenging av Fjordveien må de ulike transportsektoren finne fram til løsninger for. Viken Fylkeskommune må sørge for at dette r tilstrekkelige midler for å gjennomføre avbøtende tiltak i kjølvannet av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått i Moss. Særlig er det viktig å prioritere kollektivfeltet i Helgerødgata og tilrettelegge for gang- og sykkelløsning over kanalen i påvente på ny kanalbro. Østfold kollektivtrafikk må bidra med nye løsninger for frekvens, ruter og rabatter/priser for å få flest mulig til å velge kollektivt fremfor privatbil.

Det er vel akkurat det redaktøren i Moss avis etterspør?

I tillegg så vil Miljøløftet Moss på sitt neste møte forhåpentligvis presentere kommunens klare forventninger til BaneNOR, Jernbanedirektoratet, Statens Vegvesent og Viken Fylkeskommune, inklusiv Østfold Kollektivtrafikk. Vi har store forventninger til prioritering, samordning, kommunikasjon, involvering og ekstra midler. Vi i Moss vil ikke finne oss i å bli fanget i kø, kork og kaos. Og vi er rørende samstemte i at nå må de mest plasseffektive transportmidlene prioriteres, som er buss, sykkel og gange.

Kommentarer til denne saken