Kommunen har i løpet av de årene som Arbeiderpartiet har styrt kommunen, havnet i et uføre. Moss kommunen har fått et stort underskudd fra driften, samtidig øker næringslivets misnøye med kommunen.

Det må store kostnadskutt til i kommunens drift for å få balanse i driften, slik det var da Høyre styrte. Men nå ser vi også mange eksempler på at kommunen håndtering av næringslivet er uheldig.

Flere og flere hevder nå at Moss kommune er i ferd med å bli en næringsuvennlig kommune. Dette har vi også fått bekreftet gjennom NHOS’ næringslivsbarometer. NHOs regiondirektør uttaler til Moss Avis at «Når jeg snakker med bedriftsledere er det gjerne forhold knyttet til lang saksbehandlingstid og mangel på forutsigbarhet som går igjen. Stansingen av boligutbyggingen på Kallumjordet var slik sett svært uheldig. Man må kunne stole på at et ja er et ja».

Dagens Næringsliv skriver at Moss kommune er et «skrekkeksempel», på hvordan utbyggere blir behandlet. Avisen er presis i sin kommentar om OBOS' planlagte satsing i Moss, når de skriver «en merkelig partipolitisk hestehandel stanset et lenge planlagt og langt fremskredet boligprosjekt.» Det er svært uheldig å få et slikt dårlig rykte, særlig når det er sant. Og det er selvsagt skadelig for kommunens omdømme at vi henges ut i nasjonale medier, resultatet kan bli at vi ikke lenger er førstevalget for næringslivet som skal etablere seg i Moss.

Contiga-saken, er et annet eksempel, Moss kommune har brukt store ressurser på en sak de ikke har myndighet til. Urettmessig har kommunen påført Contiga mange hundre tusen kroner i ekstra kostnader.

Vi leser også stadig om den merkelige saksbehandlingen ved utviklingen av gamle Moss Bryggeri sine lokaler, i Henrich Gerners gate. Her har det kommet en investor som vil ta vare på de historiske eiendommene, men kommunen gjør så godt den kan for å gjøre prosjektet vanskelig for den nye eieren.

Vi kjenner også til Skolt Pukkverk som har fått Norges strengeste krav til behandling av overvann. Vi er alle enige i at pukkverket ikke skal forurense Vansjø, men hvorfor skal vi ha strengere krav enn forurensningsloven og strengere krav enn det andre kommuner i Norge har?

I tillegg opplever vi nå en rekord i antall klager på byggesaksbehandlingen i Moss. En klage jeg har fått innsyn i, fra Larkollen, forteller at tidsfrister brytes, informasjon og tilbakemeldinger mangler og saksbehandleren er utilgjengelig på telefon og e-post. Er det sånn kommunen skal møte innbyggerne i Moss?

Det som kjennetegner eksemplene, er at de alle påfører næringslivet og enkelt personer ekstra belastninger og kostnader. Uforutsigbarhet og ekstra kostnader er vel det verste vi kan tilby næringslivet.

Problemet er at dette er noe investorer og næringsliv i hele Norge merker seg, de leser faktisk Dagens Næringsliv og de prater sammen. Er det noen som tror at OBOS vil kjøpe tomt og planlegge nye prosjekter i Moss? Hvilke andre store investorer vil investere i Moss, når de kan risikere at posisjonen snur på grunn av en «partipolitisk hestehandel» og at de selv må sitte igjen med regninga? Da ordføreren spurte Moss industri- og næringsforening om hva som er viktigst for næringslivet i byen, var det entydige svaret «forutsigbarhet». Hadde hun tatt med seg det enkle rådet, så kunne mye vært annerledes.

Høyre er næringslivets parti, vi vil ville aldri tillatt en slik utvikling. Men vi er også innbyggernes parti, fordi vi ønsker arbeidsplasser i byen. Vi ønsker å beholde næringslivet og vi ønsker å tiltrekke oss nye aktører. Contiga, som har vært i Moss i 100 år, skal flytte fra Trolldalen, men har kommunen gjort en god jobb for å beholde virksomheten i kommunen?

Det verste som nå kan skje for kommunen er at vi mister arbeidsplasser eller at vi ikke får nye aktører til å etablere seg i Moss. Da vil arbeidsledigheten øke, og skatteinngangen vil gå ned for kommunen og den økonomiske situasjonen vi er i vil bli ytterligere forverret.

Hva er viktig for å få nye aktører til å etablere seg i Moss? Jo det er blant annet at kommunen er forutsigbar, at den behandler byggesaker raskt og effektivt, at det er en «ja-kommune» og at den ikke påfører næringslivet ekstra kostnader. Men i tillegg er det selvsagt viktig at Moss kan tilby gode kommunale tjenester til de som vil etablere seg her, at skolene er gode, at det er en frivillighet som fungerer og en breddeidrett som er godt tilrettelagt. Få vil vel flytte til en by som avvikler en rekke velferdstjenester, slik vi er i ferd med å gjøre i Moss. Det ser nå ut til at Moss er inne i en negativ og selvforsterkende spiral, med store underskudd og en næringsuvennlig politikk.

Vi i Høyre, har advart posisjonen siden 2017, om at de må ta kontroll over kostnadene og styre økonomien. Og nå advarer vi igjen, kommunen må ha en forutsigbar og næringsvennlig politikk, det er arbeidsplasser for innbyggerne i Moss det handler om.