Moss er forberedt på koronavirus-stengte skoler, elever er bedt om å ta med seg PC og iPad hjem

Moss kommune er beredt til å møte eventuell stenging av skoler på grunn av koronavirus og har plan for hjemmeundervisning av elever.