Jeg hørte nylig en tale av Mosseordfører Hanne Tollerud. Det var i anledning åpen dag på Frivillighetens hus. Hun var godt forberedt, og kom med fakta og eksempler. Jeg ble veldig glad, fordi hun frivilligheten. Det er dessverre mange politikere som gjennom taler, leserinnlegg og partiprogram viser at de verken ser eller forstår frivilligheten.

Jeg har jobbet med frivillighet i mange år. Moss kommune har heldigvis vært velsignet med ordførere som har «skjønt mye». Slik er det ikke alle steder. Noen forstår ikke hvor stor frivillig sektor er, mens enkelte forstår ikke frivillighetens selvstendige rolle. Noen snakker bare om den frivilligheten som er «nyttig» for kommunen, ikke om hele frivilligheten. Andre tror frivilligheten bare vil ha mer enn penger - vi vil også bli sett og anerkjent.

Hurra for frivilligheten!

Neste år markerer vi Frivillighetens år i hele Norge. Da vil det bli flomlys på frivilligheten, og politikerne kommer til å snakke både varmt og mye om frivillighet. Men hva kommer de egentlig til å si? Kommer de til å snakke ut fra fakta, eller myter eller løsrevne inntrykk? Hvilke ord kommer de til å bruke? Hvor kommer de til å hente kunnskapen fra?

Kommer de til å snakke på en måte som gjør oss i frivilligheten stolte? Eller på en måte som får oss til å krympe oss? Det finnes mange som vet mye om frivillighet og det finnes også mye viktig forskning om frivillighet. Mitt budskap er: Kontakt oss, les hva forskerne sier, snakk med folk som vet. Skal du holde en tale om frivillighet eller skrive en kronikk? Ta en tale til frivillige organisasjoner på like stort alvor som når du skal prate til en statsråd!

Lær deg de 10 frivillighetspolitiske bud

Her er et tips som vil øke din troverdighet blant frivillige: Lær deg de 10 frivillighetspolitiske bud, og prøv å etterlev dem så godt du kan:

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din

2. Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk

3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi

4. Forenkling gir mer frivillighet

5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling

6. Skap dialog med frivillighet

7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi

8. Gi frie midler

9. Ikke konkurrer med frivilligheten

10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten

(kilde: Frivillighet Norge)

Planleggingen av Frivillighetens år starter nå!

La oss sammen bruke Frivillighetens år 2022 til å få fram nyansene, bredden, kunnskapen, eksemplene om frivillighet! Planleggingen må begynne nå! Jeg oppfordrer alle politikere til å tenke på talene. Frivilligheten er lei av å høre dårlig planlagte taler! Det er lurt å ta frivilligheten på alvor!

Husk at:

· Pandemien har ført til at mange organisasjoner ligger med brukket rygg.

· Ta vare på den frivilligheten som allerede finnes! Ikke prøv å overlesse organisasjonene med nye oppgaver, de er til for sine kjerneoppgaver. Folk er ikke frivillige for å hjelpe kommunen.

· Folk blir motiverte av oppgavene, og de har med seg sine egne verdier, og ofte også organisasjonens verdier.

· Anerkjenn hele frivilligheten.

· Det blir ikke nødvendigvis billigere å samarbeide med frivilligheten, men det kan bli bedre kvalitet!

En bønn til slutt: Bruk frivillighetens språk når dere snakker om frivilligheten! Eksempler på ord vi bruker er: Medmennesker, verdighet, menneskemøter, engasjement, identitet, verdier. Ikke bruk byråkratenes ord om frivilligheten!