– Det er Norges første nullutslipps arbeidsbåt under 8 meter som nå skal bli Moss havn sitt eie, og nok en milepæl for Moss havn. Vi er tydelige på våre miljøkrav og her gjør vi endringen til nullutslipp også på sjøen. Dette er viktig for å kunne nå vårt nullutslippsmål, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Havnesjefen opplyser at båten etter en anbudskonkurranse, er bestilt hos GOT Marine i Mandal hvor den får byggenummer 131. Båten som er designet av Naval Dynamics, skal i sin helhet bygges i Mandal og overleveres desember 2022.

– Det er også gøy at båten skal bygges i Norge og utstyres med mye norskutviklet utstyr som er aller lengst fremme på nullutslippsteknologi. Det er EVOY som leverer batterisystem og fremdriftsmaskineri, opplyser en fornøyd havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Båten har en lengde på 7.95 meter, en bredde på 2.85 meter og er utrustet for et mannskap på fire. Toppfart vil være minimum 25 knop, og rekkevidden vil være minimum 50 nm.

Prisen på farkosten er tett på 3,5 millioner kroner, men Moss havn slipper unna med 2,1 millioner kroner etter å ha mottatt nesten 1,4 millioner kroner i støtte fra Klimasats som er en støtteordning fra Miljødirektoratet for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Den nye båten skal for det meste erstatte Emil som havnebåt.

– Isbryting for Kystverket kan vi ikke gjennomføre med den, men alle øvrige oppgaver vi brukte Emil til, kan og skal vi gjøre med denne båten, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.