Gå til sidens hovedinnhold

Moss havn og jernbanespor i Rv19-konflikt

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Moss Havns planlagte jernbanespor fra kaikanten til hovedsporet er i konflikt med to av de tre korridorene Statens vegvesen (SVV) fredag 22. november varslet de vil gå videre med for en ny Rv19. De tre alternativene presenteres med ferjeleiet der det ligger i dag. Samtidig kommer det klart fram at en flytting av ferjeleiet er mulig for alle alternativene.

Et av problemene er at det ikke er satt av midler til å flytte ferjeleiet – det i seg selv er urovekkende. Vi mener det er avgjørende for god byutvikling at valg av nytt ferjeleie skjer samtidig som valg av korridor. Det andre store problemet er at våre lokale føringer for konteinerhavn og havnespor forvansker mulige løsninger for Rv19 i et område der det også er planlagt store byutviklingsprosjekter som Sjøsiden.

Ferge

Dagens ferjeleie står høyt i kurs for SVV nå som deres anbefaling nærmer seg med stormskritt. Og vi kan vel ikke klandre SVV for å legge opp til utredning av alternativer som ligger innenfor kostnadsrammen som er lagt for Rv19.

Det betyr at et mulig, fremtidig havnespor som «kanskje kan bli påbegynt om 7–9 år» får en avgjørende betydning både for valg av korridor for ny Rv19 og for plassering av ferjeleiet til Norges mest trafikkerte ferjesamband. SVV sier de må ta hensyn til lokale beslutningene som er tatt om havnespor og konteinerhavn.

På den andre siden har rådgivningsselskapet Rambøll tillatt seg å stiple den røde sirkelen som egentlig skulle utelukke Moss Havn «I tilfelle havnearealet mot formodning blir tilgjengelig». Prøver SVV og Rambøl å si oss noe?

Det er ikke SVV som beslutter Moss kommunes reguleringsplaner og kommuneplaner. De har ikke fattet beslutningene om havnespor eller konteinerhavn. Det er besluttet av Moss bystyre. Den gangen visste vi ikke at disse vedtakene ville få den konsekvensen vi ser nå. Nå vet vi det.

Endre planene

Det er fortsatt tid til å endre på planene. La oss ta debatten om konteinerhavn og havnespor nå. Vi må snu «hver stein», utrede alle muligheter, vurdere alle konsekvenser – positive og negative. Med dagens kunnskap må vi analysere hva som er det beste for Moss sin fremtid, – og hvordan vi mener vi aller best kan legge til rette for utviklingen av Moss til å bli den beste byen den kan bli, også i fremtiden for nye generasjoner.

Ny Kurs mener at tiden er overmoden for å få Moss havn, konteinerhavn og fremtidig havnespor på agendaen både for politikerne og byens innbyggere. Vi må ta ballen nå. Så vi ikke igjen baserer utvikling av Værla og sentrum – og nå også Rv19 – på overlevelsen av, og tilretteleggelse for en enkelt bedrift – Moss havn. Har vi ikke vært der før? Vår kommende togtrasé ble i sin tid tilrettelagt for hjørnestensbedriften Pettersons fabrikk – som er borte for lengst.

Havna har også vært en hjørnestensbedrift i Moss – en gang. Oss bekjent er det ingen bedrifter i dag som er avhengig av at konteinerhavna må ligge i Moss havn. Med Sjøsiden eiendom og Bane NOR som vil bygge høyt og tett i Værla for maksimal arealutnyttelse i den ene enden, freder vi i andre enden konteinerhavn og havnespor som ifølge Sitma rapporten fra 2015 har målbare sysselsettingseffekter på 2,6 årsverk per dekar (direkte og indirekte sysselsetting). Og med et driftsoverskudd på beskjedene 1.9 mill. i 2019, raskt synkende til 100 000 i 2023 grunnet massive, planlagte låneopptak.

Et eventuelt overskudd kan uansett ikke benyttes i andre deler av kommunebudsjettet, havnas verdier må bli værende

i havene. Derimot, om havna får underskudd eller går konkurs, da er Moss kommune økonomisk ansvarlig.

Så heller ikke i den dimensjonen skaper havnevirksomheten samfunnsmessig verdi som er hevet over enhver diskusjon.

Støy

Også støyproblematikk for havnas naboer er reell problematikk for en havn som skal ligge i et bysentrum. I en omdømmeundersøkelse utført på forsommeren 2019 kom Moss havn nest dårligst ut av 25 deltakende havner med en score på 64,5. Borg Havn scoret 80,4. De viktigste forbedringsområdene som løftes fram for Moss havn er å styrke ledelsen, ta nabohensyn og miljøansvar.

Også var det en ting til; Kunne vi la det som er blitt sagt og gjort gjennom mange års opphetet debatt ligge? Kan vi alle søke å høre hverandres argumenter på nytt, og føre en dialog? Og hente inn objektive, eksterne fagmiljøer som kan dele sin erfaring og tilføre oss ny kunnskap og nye perspektiver. Bare å prøve å lese seg opp på alt som er sagt og ment om Moss havn og Rv19 gjør det umulig for oss vanlige folk og nye politikere å bli med i debatten. Eller for flere å tørre – orke – å bli med og si sin mening. Vi så i valgkampen, og nå i leserinnlegg og på sosial medier at Rv19/ferjeleie og Værla var og er et tema som engasjerer og er viktig for mange.

La oss prøve å få til en god og ikke minst åpen debatt. Vi er alle Mossinger, vi trenger å finne ut av dette sammen.

Bekymret

Det er verdt å merke seg at administrasjonen i Moss nylig sendte et brev til SVV som uttrykte bekymring for at den raske fremdriften i tidlig fase gjør det vanskelig å få til en bred forankring, også politisk. Noe som gjør det utfordrende for administrasjonen å gi endelige innspill til silingskriteriene for fase to i valg av korridor. Det forstår vi godt. Debatten er ikke tatt ennå og dermed er det heller ingen bred forankring, verken politisk eller hos byens innbyggere.

Det må vi få til nå. Vi må debattere hva vi vil bruke arealene til, og hvordan det påvirker mulighetene for å drive byutvikling.

Første mulighet til å få kunnskap om alternativene og bli med videre i debatten, er å møte opp på SVVs informasjonsmøte 2. desember på Verket.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.