Store saker i byen vår som går over mange år, skaper historie, engasjement og ikke minst mange spekulasjoner og visjoner om hvordan fremtiden vil bli. En av disse er skjebnen til Moss Havn i forbindelse med utbyggingen av jernbanen gjennom Moss.

Her har det gjennom årenes løp blitt spekulert i hva dette vil gjøre med havnas muligheter og enkelte har spådd dens død. Da er det gledelig å kunne meddele at havna lever i beste velgående mye takket være de ansatte som har løst de mange utfordringer på en forbilledlig måte.

De står på tidlig og sent for å innfri samfunnsoppdraget de er blitt gitt. I tillegg til det finner de også rom til å bidra positivt til byen gjennom blant annet en flott bo bil og gjestehavn som stadig utvikles og gir både innbyggere og gjester et flott tilbud. Nå er ikke jernbanen ferdig i Moss, og det vil helt sikkert komme nye utfordringer i den forbindelsen for Moss Havn, men jeg er sikker på at med innsatsen til de ansatte vil havna og byen med gjester og innbyggere klare seg godt gjennom disse også.

God Sommer!