Moss Høyre svarer på kronikk fra Ap og MDG: Vi savner en mer løsningsorientert saksbehandling.

Av
DEL

DEBATT I Moss Avis har leder i Plan, miljø og teknisk (PMT) Tomas C.Archer og leder i Landbruk, Samferdsel, natur og miljø (LSNM) Benedicte Lund, nylig hatt en kronikk hvor de forklarer og forsvarer kommunens saksbehandling i byggesaker. Kronikken var varslet, fordi vi i Høyre har blitt kontaktet av den nye eieren av «Bryggeriet», Rasmus Os, fordi han opplevde at kommunen endret forutsetning for hans planer underveis.

Foreløpig har ikke utvalget fått presentert en sak, behandlet av administrasjonen, om Os sine planer, og derfor har heller ikke Høyre gruppe behandlet saken.Men ut fra det Os presenterte for oss, fremkommer det at da han tok kontakt med kommunen tidlig i prosessen, fikk han tilbakemelding om at det her var greit å dispensere fra plankravet. Dette har han forholdt seg til, og når han så skal presentere forslag for området, har kommunen snudd.

Nå kreves det regulering. Det betyr antagelig mellom 1-3 års forsinkelser og en fordyrende prosess.

Derfor sendte vi i Høyre inn et spørsmål hvor vi ønsket at vi politikere kunne få en redegjørelse for administrasjonens begrunnelse for kravet om regulering i denne saken. Det fikk vi ikke, men ble opplyst om at Rasmus Os, eieren av «Bryggeriet», er invitert til å presentere planene sine i neste møte.Posisjonen har allerede konkludert med at her kreves det reguleringsplan!

Tomas C.Archer og Benedicte Lund forsvarer videre at Moss kommunes administrasjon på området arbeider konstruktivt, nøyaktig og ansvarlig. Vi tviler ikke på dette. Men det er likevel et faktum at vi som politikere får mange henvendelser og klager fra utbyggere og innbyggere.

Derfor har vi gjentatte ganger reist spørsmål om det er behov for å styrke plan- og saksbehandler kapasiteten og effektivisere arbeidet.

Det er også uheldig når vi blir hengt ut i Dagens Næringsliv (Kallumjordet) og Moss Avis (stupetårnet, og ordfører i badedrakt som ikke får badet). Alt for mange av klagene går på manglende tilbakemeldinger til søkerne, og tungrodde prosesser.

Vi savner en mer løsningsorientert saksbehandling.

I gårsdagens møte i PMT, var det 16 saker til behandling. Med fratrekk av protokollen fra forrige møte, referatsaker og delegerte saker ( 92), var det to saker som sendes til alle utvalgene. Av de resterende 11 sakene, var det 5 klager og 3 saker om reduserte gebyr. Gebyrer skal være selvfinansierende. Moss kommune har ikke det høyeste gebyr regulativet, likevel er det betydelige kostnader også forenkle søknader.

Det fremkom i går at vi ikke registrerer tidsbruk på enkeltsaker, da det vil kreve ekstra resurser. Vi mener at en gjennomgang av gebyrregulativet bør vedtaes i budsjettet, og at vi må se på forenklinger og effektivisering av saksbehandlingen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.